Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Állásfoglalás      Kampány      Tervek      Pártprogram      Találkozók / Konferenciák      Beszámolók 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

Pártprogram
Út a normalitás felé

A romániai magyar kisebbséggel szembeni új politikai megközelítésmód

A Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ úgy gondolja, hogy a normalitás fele vezető utat, amely összegzett célja politikáinknak, nem teheti meg egy olyan társadalom, amelyet interetnikus feszültségek hatnak át. Ilyenképpen, politikai, társadalmi és gazdasági céljaink megvalósítása érdekében konkrét megoldásokat kell javasoljunk az etnikumközi kapcsolatokban jelentkező feszültségek megszüntetésére és a közös fejlődés kiegyensúlyozott keretének létrehozására.

 

Tekintettel arra, viszont, hogy minden etnikai kisebbségnek sajátos helyzete, eltérő szerepe van történelmünkben és az aktuális kontextusban, úgy véljük, egyedi megoldásokat kell javasoljunk minden egyes kisebbségre vonatkozóan, az adott problémák természetétől és fontosságától függően.

 

Romániában a magyar kisebbség a fő kiindulópont a nacionalista jellegű feszültség számára, amelyek kiküszöbölését szükségesnek látjuk. [...]

 

Egy pragmatikus felfogás a romániai kultúrát illetően

Előzetes megfontolások

A Szövetség Románia Újjáépítéséért-SzRÚ alapvető célja a kultúrát illetően a kulturális alkotáshoz és a kultúrához való szélesebb hozzáférés támogatása.

A mi szempontunkból a kultúra és az alkotók támogatása, akárcsak az oktatás elsődleges terület kell legyen a kormányzási aktus számára, mivel a jelenkori társadalmak embere egyre inkább a kultúra által határozza meg magát és integrálódik társadalmilag. A kultúrának tulajdonított fontosság a túlélés társadalmából a felvirágzás és az egyén szabad önmeghatározásának társadalmába való átmenettel ér fel.

A kultúra autonóm kell legyen, azaz, teljesen meg kell szabadítani az ideológiák és a politikum befolyásától. Sajnos, ez a minimális kívánalom, amely bármely, a demokrácia irányába törekvő állam esetében fennáll, még nem valósult meg Romániában.

A kultúra értékei önmagukban való értékek is, amelyek egy autonóm esztétikai körbe illeszkednek, azonban a piacba is be kell őket illeszteni. Fontos, hogy a kultúrát ne csak pénzalapok fogyasztójaként lássuk, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődés alapvető elemeként.

A kultúrát mindkét lényeges irányból meg kell közelíteni: a nemzeti örökség konzerválása és a jelenkori alkotás támogatása irányából. A nemzeti örökséget illetően az a nehezen cáfolható érv hozható fel, hogy bármilyen veszteség többé-kevésbé pótolhatatlan, az élő kultúra támogatását illetően pedig az a hasonlóan erős érv, hogy egy társadalom nem létezhet folyamatos kulturális alkotás nélkül.

 

Szeretnénk, ha megszűnne az a gyakorlat, hogy a kultúra területe az utolsó legyen a költségvetési előirányzások listáján és az első feláldozott terület a "költségvetés megszorításai" miatt. Tudomásában vagyunk annak, hogy Romániában ez a terület függ leginkább a többi politikától és a különféle változásoktól: nehéz alternatív finanszírozási forrásokat vonzani a mai gazdasági feltételek között, az országos-helyi társulásokat pedig úgyszintén nehéz megvalósítani addig, amíg a közigazgatás decentralizálása nem ér el egy magas működési fokot. [...]

A romániai oktatási rendszer elemzése
Javaslatok legfontosabb problémáinak megoldására

 

A romániai politikai pártok által javasolt politikák és stratégiák elsősorban a célok világos és nyilvános megfogalmazásának hiányát tükrözik.

 

Meggyőződésünk, hogy a célok ismeretének hiányában a tevékenységeknek nincs értelme, és hogy a politikai intézkedések mindaddig nem lehetnek tisztességesek, amíg a célokat nem vállalják fel a nyilvánosság előtt. Az oktatási rendszer céljának megfogalmazásakor - véleményünk szerint - abból kell kiindulnunk, hogy ez a rendszer az adófizetők zsebéből (hozzájárulásaiból) származó közpénzekből él. Mindenkit kell érdekeljen, hogy a társadalom milyen szolgáltatásokat kap e hozzájárulások fejében.

E szociális szolgáltatás két dimenzióját emelnénk ki:

  • az oktatás jelentősen hozzájárul a kohézióval és szociális renddel bíró értékrendszert felvállaló stabil társadalom kialakításához;
  • a társadalom az adófizetők gyerekei számára egyenlő jogokat kell hogy biztosítson.

 

Véleményünk szerint, ebből kifolyólag az oktatási rendszer célja elősegíteni az egyénnek a társadalomhoz való alkalmazkodását, melyben később tevékenykedni fog. [...]

 

Korrupció Romániában
Állásfoglalás és korrupcióellenes intézkedések

Az SzRÚ szerint Romániában a korrupció egyik legfontosabb okát a "legközelebbi felsőbeosztású munkatárs példája" jelenti - "ha a főnök elveszi a csúszópénzt, akkor én is elveszem", vagy - ami legalább annyira rossz - "ha a főnök azt kéri, hogy elfogadjam a csúszópénzt, és ebből neki is adjak, akkor ez a szabály". Ezért úgy gondoljuk, hogy a korrupcióellenes intézkedések elsősorban a legmagasabb politikai és közigazgatási funkciókat betöltő személyek viselkedésének megváltozását kell hogy előidézzék. A tisztségviselők felelősségtudatának növelését és érdekellentéteik azonnali leleplezését fentről kiindulva kell elérni. [...]

 

 

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ