Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Üzenetek      Fórum  [ zart ]     Levelek    [ támogatóktól   diaszpórából ]     Válaszok 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google
Válaszok  
Kérdések és Válaszok
Transindex - SzRÚ dialógus

A leggyakrabban feltett kérdések és válaszok


Kérdések

 1. Hogyan lehetek SzRÚ tagja?
 2. Van-e SzRÚ szervezet ... megyében?
 3. Beadtam a csatlakozási kérelmet, most mi a teendő? Jóváhagyták?
 4. Miért szimpatizánsként, és nem tagként kell beiratkozni?
 5. Ígérni ígértek már elegen előttetek is. Mi a biztosítéka annak, hogy valóra váltjátok, amit ígértek?
  (Vagyis: "Szép, szép, csak nehogy hamvába haljon.")
 6. A SzRÚ célkitűzései megvalósításának mi a stratégiája?
 7. Pontosan mi a SzRÚ doktrínája és politikai programja?
 8. Hogyan szorítjátok vissza a korrupciót?

Válaszok

1. A SzRÚ tagság jogokkal, de kötelezettségekkel is jár. A jogok közé tartozik első sorban a választási, illetve a megválaszthatósági jog. A kötelezettségek bizonyos politikai aktivizmust feltételeznek, a SzRÚ tagoknak be kell kapcsolódniuk annak a helyi szervezetnek a tevékenységébe, amelyhez terület szerint tartoznak. A SzRÚ csapatban szükségünk van azokra, akik hisznek Értékeinkben és Elveinkben, akik időt és energiát tudnak a közös ügyért áldozni, akik tenni is, nem csupán tettetni akarnak, akik Romániában másképpen szeretnének ezentúl politizálni. Emiatt megfogalmaztuk azokat a követelményeket, melyeknek a jövendő SzRÚ tag eleget kell hogy tegyen (a SzRÚ Szervezeti és Működési Szabályzata szellemében); ezek pedig a következők:

 

 1. a SzRÚ Értékeihez és Elveihez való csatlakozás (csatlakozási kérelem kitöltése)
 2. személyi politikai múlt kizárva, valamely politikai pártban nemzeti szintű vezető szerep úgyszintén
 3. saját felelősségre adott nyilatkozat a volt vagy jelenlegi állambiztonsági szervekkel való kapcsolatról,
 4. erkölcsi bizonyítvány, felfüggesztett esetekkel együtt
 5. a SzRÚ Emberi források részlegének egy tagjával való beszélgetés
 6. aktív részvétel a helyi SzRÚ szervezet életében
 7. hetente 6-8 órányi idő a t SzRÚ tevékenység céljaira.

 

 

A SzRÚ tagok tevékenységét hathavonta beszélgetés keretében értékeli az emberi erőforrások csoport egy tagja.
A hamis nyilatkozatok (tárgyuktól függetlenül) a SzRÚ soraiból való azonnali kizárás alapját képezik.

-*-

 

2. A helyi szervezetek létrehozásának stratégiája a http://www.urr.ro/hu/2tev/tervek.shtml címen található.

-*-

 

3. A csatlakozási kérelmet nem elfogadják vagy visszautasítják. A kérelem eleve elfogadott. Ezután valaki megkeres, hogy konkrét, tevékeny hozzájárulásodat kérje. 3 hónappal a csatlakozási kérelem benyújtását követően kérelmezheted tagként való felvételedet, amennyiben részt vettél RÚSz tevékenységekben és valóban kölcsönös az egyetértés.

-*-

 

 

4. A SzRÚ tagság jogokkal, de kötelezettségekkel is jár. A jogok közé tartozik első sorban a választási, illetve a megválaszthatósági jog. A kötelezettségek bizonyos politikai aktivizmust feltételeznek. A SzRÚ célja nem csekély tevékenységet végző, ám nagyszámú tagságra szert tenni, hanem ellenkezőleg, nagy felelősséget viselő, szűkebb csoportot képzel el. Nyilván a hozzánk hasonlókat szeretnénk a tagok sorában tudni - azokat, akik rendelkezésükre álló idejüket a közös ügyért szeretnék áldozni. Azért, hogy megtudjuk: a tagjelöltek valóban megfelelnek követelményeinknek, három hónapos szimpatizánsként kifejtett tevékenység során igyekszünk megfigyelni őket. Ezt az időszakot valamely SzRÚ tag ajánlásával rövidíteni, felszámolni lehet. Azok számára, akik időt, energiát nem akarnak pártunkra szánni, ám elképzeléseinket, elveinket helyesnek tartják és szeretnének időnként ügyünkhöz hozzájárulni, a szimpatizánsi pozíció a legmegfelelőbb.

-*-

 

 

5. Nem szolgálhatunk biztosítékkal. Ha az emberek mindig csak biztos dolgokhoz kezdtek volna hozzá, ma is barlangban laknánk és bottal ütnénk a gyümölcsöt le a fáról. Ha hiszel a szavunknak, akkor eljössz velünk, hogy valóban tegyünk már valamit, ha nem, várakozhatsz a szélen, amíg feltűnik a biztosíték. A szkepticizmus jogos, ám cseppet sem építő jellegű magatartás. Ennek a magatartásnak köszönhetően alakult ki a nálunk jól ismert, javakban dúskáló politikusi fejes réteg. A szociológia "önmegvalósító próféciaként" említi ezt a jelenséget. Ez cseppet sem vicc, hanem a valóság egy hosszan tanulmányozott darabja. Mely szerint: ha valóban hiszel abban, hogy valami bekövetkezik, akkor az illető esemény bekövetkeztének esélye jelentősen nő. És fordítva. Egyszerű a magyarázat: a hited meghatározza viselkedésed, cselekedeteidet, ezek pedig a maguk módján befolyásolják az eseményeket. Konkrétan a mi esetünkben, a szélen kuksoló szkepticizmus tehetetlenséget és a siker helyett a kudarcra való figyelést eredményezi, mely magatartás csalódást és további tehetetlenséget szül. A rendszert csak a tevékenység, az energikus cselekvés változtathatja meg, vagyis a tehetetlenség útja a kudarcba visz, íme! "Nem megmondtam, hogy ebből se lesz semmi? Ezek sem különbek a többinél". És tulajdonképpen nagyon kellemes dolog, ha valakinek mindig igaza van, nem? Még akkor is, ha ennek semmi haszna? A Mioriţa, a román fatalizmus ősereje ez, melynek köszönhetően lassan lassan (tévé)néző nemzetté változunk.

-*-

 

6. Első lépésként a Parlamentbe kell bejutnunk, lehetőleg olyan százalékarányban, hogy lehetetlen legyen bennünket semmibe venni. Ezt követően a rendszeren belül kell harcolnunk elképzeléseink megvalósításáért. A jelenlegi politikusi réteg nyakig ül a marketingben oligopolizmusnak nevezett játszmában: noha ellenfelekként állnak szemben, senkinek sem áll érdekében túl nagy vihart kavarni, mert valahol mindenki sáros, és mert mindenkinek akadnak hátsó gondolatai. Az oligopolista jellegű piacot csak a teljesen másként viselkedő újonnan bekerült elem tudja fölrobbantani. A régiek ilyen helyzetben nem folytathatják megszokott életüket, mert ha nem reagálnak, az új tag félelmetes növekedésnek indul és elhódítja területeiket, annyira, hogy számításaikat is képes teljesen összezavarni. Így lehetséges új, egészségesebb alapokra helyezni a rendszert. Ez a liberális világ működési elve, egyben a mienk is. Fő célunk eléréséhez nem kell hihetetlen nagyra nőni, más út is vezet a romániai politikai élet rutinja megváltoztatásának irányába.

-*-

 

7. A SzRÚ közép-jobb irányultságú. Eszerint hiszünk az egyéni kezdeményezésben, az egyén jogaiban, ám az esélyegyenlőségben is hiszünk, továbbá abban, hogy az állam feladata a hátrányos helyzetűeket védelmezni. Hisszük továbbá azt, hogy az államnak kizárólag azzal kell foglalkoznia, amit az egyéni kezdeményezés nem akar, nem tud vagy képtelen megtenni, vagyis a versenyhelyzet szabályozásával és biztosításával, a makrogazdaság kiegyensúlyozásával, a gazdasági és szociális infrastruktúrák megteremtésével, a kiemelt területeken való befektetések szorgalmazásával (és nyilván a kiemelt területek meghatározásával), az állami és a polgári biztonsággal, stb. Az állam feladatai közé semmiképp nem tartozik a parancsolgatás, a takarékpénztárban való kötelező biztosításkötés előírása, a kommunista vállalkozások fenntartása, az alkalmazhatatlan és minden gyakorlatiasságot nélkülöző nemzeti mega-stratégiák kidolgozása, újságok, televízió és rádióadók tulajdonlása vagy befolyásolása, jelentős gazdasági ágazatok monopóliumának megkaparintása, semmi azok közül a dolgok közül, melyekkel a jelenlegi román állam leginkább foglalkozik. A helyi kirendeltségekről pedig már két hónapja vitázunk Internetes oldalunkon indított vitafórumon. A SzRÚ helyi szervezeteivel kapcsolatos politikáját októberben dolgozzuk ki, jelentetjük meg.

-*-

 

 

8. Elsősorban a pártkorrupciót támadjuk, a kezdet kezdetén pedig azzal, hogy mi magunk, a SzRÚ kereteiben, tiszta politikusokként cselekszünk. Emiatt leszünk szigorúak a tagfelvétel terén, és semmiféle érdekelt személlyel szemben nem vagyunk hajlandóak kötelezettségeket vállalni. Ezek után olyan törvényjavaslatokat teszünk, amelyek felszámolhatják a pártkorrupció fő forrásait: a törvényen kívüli pártfinanszírozást, az érdekharcot, a hatalommal való visszaélést. Politikai programunk külön fejezetben foglalkozik majd az államigazgatásban dívó korrupció felszámolásával. Figyeld a weboldalunkon ennek a témának szentelt vitafórumot és ne titkold el ötleteidet.

-*-

 

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ