Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Hangulatjelzés      Kiáltvány      Szabályzat      Alapító Okirat      Pártdoktrína      Történelem      Hivatalos Dokumentumok 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

 

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
ALAPSZABÁLYA

(KIVONAT)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. cikk

A párt teljes neve Szövetség Románia Újjáépítéséért, rövidített neve (rövidítése) pedig SzRÚ.

[...] 

II. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
CÉLKITŰZÉSEI

4. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért céljai kizárólag politikai természetűek, melyek alapvető célkitűzésének rendelődnek alá - a román állampolgárok jólétének biztosítása.

5. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért közép-jobboldali párt, mely a mai Románia politikai, gazdasági és szociális realitásaihoz igazodó modern, európai demokrácia értékeit akarja érvényesíteni.

A Szövetség Románia Újjáépítéséért "mindenki számít"elve alapján kidolgozott politikai programjának szellemében, pártunk tevékenysége mindenekelőtt a következő célok megvalósítására irányul:

 1. a román állam nemzeti, független, egységes és oszthatatlan jellegének, valamint Románia köztársasági kormányzati formájának tiszteletben tartása és oltalma;
 2. az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában előírt alapvető emberi jogok, valamint Románia Alkotmányával összhangban lévő állampolgári jogok tiszteletben tartása és szavatolása;
 3. az egyének és az egész társadalom anyagi és szellemi fejlődését biztosító leghatékonyabb társadalmi szerveződési formának, a demokráciának az előmozdítása és oltalma;
 4. a magántulajdon szavatolása és a magánkezdeményezés ösztönzése, a szabad verseny feltételei között ez képezi a gazdasági fejlődés hajtóerejét;
 5. oktatáshoz és orvosi ellátáshoz való hozzáférés minden román állampolgár számára; 
 6. a személyes (anyagi, lelki, szakmai és szociális) önmegvalósításhoz való esély, illetve az ezekhez való szabad és egyenlő hozzáférés;
 7. az állami intézmények tekintélyének megszilárdítása és a jogrend tiszteletben tartása minden állampolgár által, tisztségére, szociális pozíciójára és vagyonára való tekintet nélkül;
 8. Románia európai és euro-atlanti integrációja, amennyiben ez megfelel a román nép alapvető gazdasági, szociális és nemzetbiztonsági érdekeinek;
 9. modern, eredményes, a román állampolgárok gazdasági és szociális életének hatékony rendezésére alkalmas politikai rendszer kialakítása;

III. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
 TAGSÁGA

8. cikk

A tagsági viszony elnyerésének feltétele a kérelmező lakhelyének megfelelő helyi szervezet elnökéhez címzett belépési formanyomtatvány kitöltése. Az állandó vagy ideiglenes bukaresti lakhellyel rendelkező személyek bármelyik kerületi szervezetet választhatják.

9. cikk

A helyi szervezet választmánya minden egyes kérelemről külön dönt, majd döntését a kérelmezés bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb 30 napon belül közli.

A kérelem elfogadása esetén a tagsági viszony kezdetének időpontja a tagsági igazolvány átvételének napja, ami a kérelem elfogadásától számított öt napon belül kell megtörténjen.

[...]

IV. FEJEZET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

17. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért az ország egész területén, működőképes szervezeti struktúrákkal rendelkezik, a következő szinteken:

 • helyi - városok és falvak szintjén, illetve Bukarest municípium kerületeinek és Ilfov megye szintjén
 • megyei - az összes megye, illetve Bukarest municípium szintjén
 • országos - központi struktúra.
19. cikk

Pártcsoportot legkevesebb 9 tag hozhat létre.

[...]

20. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért szervei helyi szinten:

 • Helyi taggyűlés
 • Helyi választmány.
29. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért megyei és bukaresti szervei:

 • A megyei, illetve a bukaresti küldöttgyűlés;
 • A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács;
 • A megyei, illetve a bukaresti választmány.
42. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért országos szervei:

 • országos küldöttgyűlés
 • országos vezetőtanács
 • országos választmány.

V. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
BELÜLI VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

61. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért struktúrái a tagok egyszerű többségének (fele plusz egy) jelenlétében határozatképesek.

64. cikk

A titkos szavazással megválasztott vezetőségi szervek kivételével, a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt szervei nyílt szavazással hozzák meg döntéseiket.

65. cikk

Amennyiben az Alapszabály nem rendelkezik másként, a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt szervei határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza.

[...]

66. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt tagjai egyidejűleg legfeljebb két vezetőségi párttisztséget tölthetnek be.

Vezetőségi tisztségnek a különböző szerveződési szintek választmányi tagsága számít.

67. cikk

A választmányi jelöléseket minden szinten öttagú csoportokban (egy-egy személy az elnöki, 3 alelnöki - ezek közül egy elnök-helyettesi - és a titkári helyre) kell benyújtani.

80. cikk

Az országos vezetőtanács összetételének megállapítása céljából a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt megyei fiókjai 6 régióba tömörülnek.

 1. A Bánát - Körös-vidék - Máramaros régió a következő 7 megyét foglalja magába: Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Kassó-Szörény, Hunyad;
 2. Az Erdély régió a következő 9 megyét foglalja magába: Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó;
 3. A Moldva régió a következő 8 megyét foglalja magába: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bakó, Vaslui, Vrancea, Galac;
 4. Az Olténia régió a következő 8 megyét foglalja magába: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, Giurgiu;
 5. A Munténia a következő 8 megyét foglalja magába: Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Tulcea, Konstanca;
 6. A Bukarest régió Bukarest municípiumot és Ilfov megyét foglalja magába.
81. cikk

Bukarest kivételével minden megye 3 képviselőt küld az országos vezetőtanácsba.

[...]

82. cikk

A Bukarest régió 4 képviselőt küld az országos vezetőtanácsba.

[...]

83. cikk

Az országos küldöttgyűlésen a megyei fiókok a képviseleti szavazás rendszerében választanak.

A 301 képviseleti szavazatot (a küldöttek számával egyenlő szavazatot) a tagok számának függvényében, az országos választmány által a küldöttgyűlés összehívását megelőzően meghatározott és az illető felhívásban közétett képviseleti arány szerint osztják el.

84. cikk

Az országos választmányi jelöléseket öttagú csoportokban (egy-egy személy az elnöki, 3 alelnöki - ezek közül egy elnök-helyettesi - és a főtitkári helyre) kell benyújtani; egy csapat jelölését a tizenkilenc regionális képviselőből legalább hat írásban kell támogassa; a jelölt csapatokat a megyék párttagjai titkos szavazással választják meg; az a csapat, amelyik a megyében a legtöbb szavazatot összegyűjti, megkapja az illető megyének leosztott képviseleti szavazatokat; azt a csapatot, amelyik az országos küldöttgyűlésen a 301 képviseleti szavazatból a legtöbbet szerzi meg, győztesnek nyilvánítják a párt vezetőségéért folyó versenyben.

85. cikk

Az országos választmányi választásokat a helyi szervezetek székhelyén rendezik meg, ahol e célból lepecsételt szavazóurnákat használnak.

A választásokat egyetlen egy nap folyamán rendezik meg minden helyi szervezetben.

[...]

A helyi választásokról származó szavazó cédulákat és a szavazás eredményeit a következő nap folyamán a megyei, illetve a bukaresti fiók székhelyén összegzik, a megyei számlálóbizottság megerősíti a megyében kapott eredményeket, kijelöli a legtöbb szavazatot elért csapatot, amely ennek következtében megkapja az illető megyére leosztott képviseleti szavazatokat.

[...]

A képviseleti szavazatok országos szintű megszámlálása és a nyertes csapat kijelölése az országos küldöttgyűlésen zajlik, ahol a megyei szervezetek elnökei annak a csapatnak ítélik oda az illető megyének leosztott képviseleti szavazatokat, amelyik elnyerte az általa vezetett megyei szervezet legtöbb tagjának szavazatát.

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ