Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Hangulatjelzés      Kiáltvány      Szabályzat      Alapító Okirat      Pártdoktrína      Történelem      Hivatalos Dokumentumok 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

Stema României

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA

I. CÍM: Általános elvek

1. cikk: A román állam

2. cikk: A szuverenitás

3. cikk: A terület

4. cikk: A nép egysége és az állampolgárok egyenlősége

5. cikk: Az állampolgárság

6. cikk: Az identitáshoz való jog

7. cikk: A külföldön élő románok

8. cikk: A pluralizmus és a politikai pártok

9. cikk: A szakszervezetek

10. cikk: Nemzetközi kapcsolatok

11. cikk: A nemzetközi jog és a hazai jog

12. cikk: Nemzeti jelképek

13. cikk: A hivatalos nyelv

14. cikk: A főváros

II. CÍM: Az alapvető jogok, a szabadságjogok és kötelezettségek

I. fejezet: Általános rendelkezések

15. cikk: A jogok egyetemessége

16. cikk: A jogegyenlőség

17. cikk: A román állampolgárok külföldön

18. cikk: Az idegen állampolgárok és a hontalanok

19. cikk: A kiadatás és a kiutasítás

20. cikk: Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szerződések

21. cikk: Az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés

II. fejezet: Az alapvető jogok és szabadságjogok

22. cikk: Az élethez, a fizikai és pszichikai integritáshoz való jog

23. cikk: Az egyéni szabadság

24. cikk: A védelemhez való jog

25. cikk: A mozgásszabadság

26. cikk: Az intim, a családi és magánélet

27. cikk: A lakás sérthetetlensége

28. cikk: A közlések titkossága

29. cikk: A lelkiismereti szabadság

30. cikk: A kifejezés szabadsága

31. cikk: A tájékozódáshoz való jog

32. cikk: A tanuláshoz való jog

33. cikk: Az egészség oltalmazásához való jog

34. cikk: A szavazati jog

35. cikk: A megválasztáshoz való jog

36. cikk: A gyülekezési szabadság

37. cikk: Az egyesülési jog

38. cikk: A munka és a munka szociális oltalmazása

39. cikk: A kényszermunka tilalma

40. cikk: A sztrájkjog

41. cikk: A magántulajdon oltalma

42. cikk: Az örökösödési jog

43. cikk: Az életszínvonal

44. cikk: A család

45. cikk: A gyermekek és az ifjak oltalmazása

46. cikk: A hátrányos helyzetben levő személyek oltalmazása

47. cikk: A folyamodási jog

48. cikk: A közhatóságok által sértett személy joga

49. cikk: Egyes jogok vagy szabadságjogok gyakorlásának korlátozása

III. fejezet: Alapvető kötelezettségek

50. cikk: Az ország iránti hűség

51. cikk: Az Alkotmány és a törvények betartása

52. cikk: A honvédelem

53. cikk: Pénzügyi hozzájárulások

54. cikk: A jogok és a szabadságjogok gyakorlása

IV. fejezet: A nép ügyvédje

55. cikk: Kinevezés és szerep

56. cikk: A feladatkör gyakorlása

57. cikk: Jelentéstétel a parlament előtt

III. CÍM: A közhatóságok

I. fejezet: A parlament

1. rész: Szervezés és működés

58. cikk: A szerep és az összetétel

59. cikk: A házak megválasztása

60. cikk: A mandátum időtartama

61. cikk: A belső szervezés

62. cikk: Együttes ülések

63. cikk: Ülésszakok

64. cikk: A jogi aktusok és a törvényes kvórum

65. cikk: Az ülések nyilvános jellege

2. rész: A képviselők és szenátorok státusa

66. cikk: A képviseleti mandátum

67. cikk: A képviselők és a szenátorok mandátuma

68. cikk: Összeférhetetlenségek

69. cikk: A parlamenti mentelmi jog

70. cikk: A vélemények függetlensége

71. cikk: A juttatás és a többi járandóságok

3. rész: A törvényhozás

72. cikk: Törvénykategóriák

73. cikk: A törvényhozási kezdeményezés

74. cikk: A törvények és a határozatok elfogadása

75. cikk: A törvénytervezetek és a törvényhozási javaslatok elküldése egyik házból a másikba

76. cikk: A közvetítés

77. cikk: A törvény kihirdetése

78. cikk: A törvény hatályba lépése

79. cikk: A Törvényhozási Tanács

II. fejezet: Románia elnöke

80. cikk: Az elnök szerepe

81. cikk: Az elnök megválasztása

82. cikk: A mandátum igazolása és az eskütétel

83. cikk: A mandátum időtartama

84. cikk: Összeférhetetlenségek és immunitások

85. cikk: A kormány kinevezése

86. cikk: Tanácskozás a Kormánnyal

87. cikk: Részvétel a kormány ülésein

88. cikk: Üzenetek

89. cikk: A parlament feloszlatása

90. cikk: A népszavazás

91. cikk: Feladatok a külpolitika terén

92. cikk: Feladatok a honvédelem terén

93. cikk: Rendkívüli intézkedések

94. cikk: Más feladatok

95. cikk: A tisztségből való felfüggesztés

96. cikk: A tisztség megüresedése

97. cikk: A tisztség ideiglenes gyakorlása

98. cikk: Az ideiglenes elnök felelőssége

99. cikk: Az elnök aktusai

100. cikk: A juttatás és egyéb járandóságok

III. fejezet: A kormány

101. cikk: Szerep és összetétel

102. cikk: A beiktatás

103. cikk: A hűségeskü

104. cikk: Összeférhetetlenségek

105. cikk: A kormánytagi tisztség megszűnése

107. cikk: A kormány aktusai

108. cikk: A kormánytagok felelőssége

109. cikk: A mandátum megszűnése

IV. fejezet: A parlament kapcsolatai a kormánnyal

110. cikk: A parlament tájékoztatása

111. cikk: Kérdések és interpellációk

112. cikk: A bizalmatlansági indítvány

113. cikk: A kormány felelősségvállalása

114:. cikk A törvényhozási felhatalmazás

V. fejezet: A közigazgatás

1. rész: A központi szakközigazgatás

115. cikk: Felépítés

116. cikk: Létesítés

117. cikk: A fegyveres erők

118. cikk: A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács

2. rész: A helyi közigazgatás

119. cikk: Alapelvek

120. cikk: Községi és városi hatóságok

121. cikk: A megyei tanács

122. cikk: A prefektus

VI. fejezet: A bírói hatóság

1. rész: A bíróságok

123. cikk: Az igazságszolgáltatás megvalósítása

124. cikk: A bírák státusa

125. cikk: A bírói hatóságok

126. cikk: A tárgyalások nyílt jellege

127. cikk: A jog a tolmácshoz

128. cikk: A jogorvoslati utak használata

129. cikk: A bíróságok rendőrsége

2. rész: A Közügyek Minisztériuma

130. cikk: A Közügyek Minisztériumának a szerepe

131. cikk: Az ügyészek státusa

3. rész: a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa

132. cikk: Összetétel

133. cikk: Feladatkör

IV. CÍM: A gazdaság és a közpénzek

134. cikk: A gazdaság

135. cikk: A tulajdon

136. cikk: A pénzügyi rendszer

137. cikk: Az országos közköltségvetés

138. cikk: Adók, illetékek

139. cikk: A Számvevőszék

V. CÍM: Az Alkotmánybíróság

140. cikk: Összetétel

141. cikk: A kinevezés feltételei

142. cikk: Összeférhetetlenségek

143. cikk: A függetlenség és az elmozdíthatatlanság

144. cikk: Feladatkör

145. cikk: Az Alkotmánybíróság döntései

VI. CÍM: Az Alkotmány felülvizsgálása

146. cikk: A felülvizsgálás kezdeményezése

147. cikk: A felülvizsgálási eljárás

148. cikk: A felülvizsgálás korlátai

VII. CÍM: Záró és átmeneti intézkedések

149. cikk: Hatálybalépés

150. cikk: A törvények közötti időbeli ütközés

151. cikk: A fennálló intézmények

152. cikk: A jövőbeli intézmények

I. CÍM: Általános elvek

1. cikk: A román állam

[1] Románia szuverén, független, egységes és oszthatatlan nemzeti állam.
[2] A román állam kormányzati formája a köztársaság.
[3] Románia demokratikus és társadalmi jogállam, amelyben az emberi méltóság, az állampolgári jogok és szabadságjogok, az emberi személyiség szabad fejlődése, a igazságosság és a politikai pluralizmus a legfelsőbb értékeket képviselik és garantáltak.

2. cikk: A szuverenitás

[1] A nemzeti szuverenitás a román nép sajátja, amelyet reprezentatív szervei és népszavazások révén gyakorol.
[2] Saját nevében egyetlen csoport és egyetlen személy sem gyakorolhatja a szuverenitást.

3. cikk: A terület

[1] Románia területe elidegeníthetetlen.
[2] Az ország határait az alaptörvény szentesíti a nemzetközi jog elveinek és a többi általánosan elfogadott szabályainak elfogadásával.
[3] A terület közigazgatási szempontból községek, városok és megyék szerint van megszervezve. A törvény feltételei között egyes városokat municípiumokká nyilvánítanak.
[4] A román állam területére idegen népességek nem telepíthetők át és nem kolonizálhatók.

4. cikk: A nép egysége és az állampolgárok egyenlősége

[1] Az állam alapja a román nép egysége.
[2] Románia összes állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtől, etnikai eredettől, nyelvtől, vallástól, nemtől, véleménytől, politikai hovatartozástól, vagyontól vagy társadalmi eredettől függetlenül.

5. cikk: Az állampolgárság

[1] A román állampolgárság az alaptörvényben előírt feltételek között szerezhető meg, tartható meg vagy veszthető el.
[2] A román állampolgárság nem vonható vissza azoktól, akik a születésüknél fogva szerezték meg.

6. cikk: Az identitáshoz való jog

[1] Az állam elismeri és garantálja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez.
[2] A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megtartását, fejlesztését és kifejezését célzó állami védőintézkedéseknek a többi román állampolgárhoz viszonyítva meg kell felelniük az egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség elveinek.

7. cikk: A külföldön élő románok

Az állam támogatja a kapcsolatok erősítését az ország határain kívül élő románokkal és az állampolgárságuk szerinti álam törvényhozását betartva cselekvően fellép etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megtartásáért, fejlesztéséért és kifejezéséért.

8. cikk: A pluralizmus és a politikai pártok

[1] A román társadalomban a pluralizmus az alkotmányos demokrácia feltételét és garanciáját képezi.
[2] A politikai pártok a törvény feltételei között alakulnak meg és tevékenykednek. A politikai pártok hozzájárulnak az állampolgárok politikai akaratának meghatározásához és kinyilvánításához, tiszteletben tartva a nemzeti szuverenitást, a területi integritást, a jogrendet és a demokrácia elveit.

9. cikk: A szakszervezetek

A szakszervezetek alapszabályaik szerint alakulnak meg és tevékenykednek, a törvény feltételei között. A szakszervezetek hozzájárulnak az alkalmazottak jogainak megvédéséhez és szakmai, gazdasági és szociális érdekeik érvényesítéséhez.

10. cikk: Nemzetközi kapcsolatok

Románia békés kapcsolatokat tart fenn és fejleszt ki az összes állammal, ezek keretében pedig jószomszédi kapcsolatokat, a nemzetközi jog elveinek és az általánosan elfogadott többi szabályának az alapján.

11. cikk: A nemzetközi jog és a hazai jog

[1] A román állam kötelezi magát, hogy következetesen és jóhiszeműen teljesíti az általa részes félként aláírt szerződésekből reá háruló kötelezettségeket.
[2] A parlament által a törvénynek megfelelően ratifikált szerződések a hazai jog részét képezik.

12. cikk: Nemzeti jelképek

[1] Románia zászlaja háromszínű; a színek elhelyezése függőleges, a zászlórúdtól kiindulva a következő sorrendben: kék, sárga, piros.
[2] Románia nemzeti napja december 1-je.
[3] Románia nemzeti himnusza a "Deşteaptă-te române".
[4] Az ország címerét és az állam pecsétjét alaptörvények révén állapítják meg.

13. cikk: A hivatalos nyelv

Romániában a román nyelv a hivatalos nyelv.

14. cikk: A főváros

Románia fővárosa Bukarest municípium.

II. CÍM: Az alapvető jogok, a szabadságjogok és kötelezettségek

I. fejezet: Általános rendelkezések

15. cikk: A jogok egyetemessége

[1] Az állampolgárok az Alkotmányban és más törvényekben szentesített jogokat és szabadságjogokat élvezik, és az említettekben előírt kötelezettségek hárulnak rájuk.
[2] A törvény csakis a jövő tekintetében rendelkezhet, kivéve a kedvezőbb büntetőtörvényt.

16. cikk: A jogegyenlőség

[1] Az állampolgárok kiváltságok és megkülönböztetések nélkül egyenlők a törvény és a közigazgatások előtt.
[2] Senki sem áll a törvény fölött.
[3] A polgári vagy katonai köztisztségeket vagy méltóságokat csakis a román állampolgársággal és az országban lakhellyel rendelkező személyek tölthetik be.

17. cikk: A román állampolgárok külföldön

A román állampolgárok külföldön a román állam oltalmát élvezik és teljesíteniük kell kötelezettségeiket, az országból való távollétükkel összeegyeztethetetlenek kivételével.

18. cikk: Az idegen állampolgárok és a hontalanok

[1] A Romániában lakó idegen állampolgárok és hontalanok az Alkotmány és más törvények által a személyek és a vagyonok tekintetében garantált általános oltalmat élvezik.
[2] A menedékjogot a törvény feltételei között adják meg és vonják vissza, betartva a Románia által részes félként aláírt nemzetközi szerződéseket és megállapodásokat.

19. cikk: A kiadatás és a kiutasítás

[1] A román állampolgár nem adható ki vagy nem utasítható ki Romániából.
[2] Az idegen állampolgárok és a hontalanok csakis valamely nemzetközi megállapodás alapján vagy a kölcsönösség feltételei között adhatók ki.
[3] A kiutasítást vagy a kiadatást az igazságszolgáltatás határozza el.

20. cikk: Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szerződések

[1] Az állampolgárok jogaira és szabadságjogaira vonatkozó alkotmányos rendelkezések az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és a Románia által részes félként aláírt paktumokkal és más szerződésekkel összefüggésben értelmezendők és alkalmazandók.
[2] A Románia által az alapvető emberi jogokra vonatkozóan részes félként aláírt paktumok és szerződések és a belföldi törvények közötti eltérések fennállása esetén a nemzetközi szabályozásokat kell elsőbbségben részesíteni.

21. cikk: Az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés

[1] Bármely személy az igazságszolgáltatáshoz fordulhat jogainak, szabadságjogainak vagy törvényes érdekeinek a megvédéséért.
[2] E jog gyakorlását egyetlen törvény sem korlátozhatja.

II. fejezet: Az alapvető jogok és szabadságjogok

22. cikk: Az élethez, a fizikai és pszichikai integritáshoz való jog

[1] Az élethez, valamint a személy fizikai és pszichikai integritásához való jog garantált.
[2] Senkit sem lehet fizikai kínzásnak vagy bármiféle embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy kezelésnek alávetni.
[3] Tilos a halálbüntetés.

23. cikk: Az egyéni szabadság

[1] Az egyéni szabadság és a személy biztonsága sérthetetlen.
[2] Valamely személy megmotozása, fogva tartása vagy letartóztatása csakis a törvény által előírt esetekben és eljárással megengedett.
[3] A fogva tartás nem lehet haladhatja meg a 24 órát.
[4] A letartóztatás a magisztrátus által kibocsátott parancs alapján legfeljebb 30 napos időtartamra eszközölhető. A letartóztatott a letartóztatási parancs törvényessége tekintetében panasszal fordulhat a bírához, aki köteles indokolt határozattal dönteni. A letartóztatás meghosszabbítását csakis a bírói hatóság hagyja jóvá.
[5] A fogvatartottnak vagy a letartóztatottnak az általa ismert nyelven azonnal a tudomására kell hozni a fogvatartás vagy a letartóztatás okait, vádat pedig a legrövidebb határidőn belül; a vád csakis a választott vagy a hivatalból kinevezett ügyvéd jelenlétében hozandó tudomásra.
[6] A fogvatartott vagy a letartóztatott szabadlábra helyezése kötelező, ha az említett intézkedések okai megszűntek.
[7] Az előzetes letartóztatásban levő személynek jogában áll kérni ideiglenes szabadlábra helyezését, bírósági ellenőrzés alatt vagy kaucióra.
[8] Az elítélő bírói határozat véglegessé válásáig a személy ártatlannak tekintendő.
[9] Bármely büntetés csakis a törvény feltételei között és alapján róható ki és alkalmazható.

24. cikk: A védelemhez való jog

[1] A védelemhez való jog garantált.
[2] A felek a per egész folyamán választott vagy hivatalból kinevezett ügyvéd segédletére jogosultak.

25. cikk: A mozgásszabadság

[1] A belföldi és a külföldi mozgásszabadság garantált. E jog gyakorlásának feltételeit a törvény állapítja meg.
[2] Minden állampolgárnak biztosította joga, hogy lakhelyét vagy székhelyét az ország bármely helységében szabadon válassza meg, kivándoroljon, valamint visszatérjen az országba.

26. cikk: Az intim, a családi és magánélet

[1] A közhatóságok tiszteletben tartják és oltalmazzák az intim, családi és magánéletet.
[2] A természetes személy jogosult önmagával rendelkezni, ha nem sérti meg mások jogait és szabadságjogait, a közrendet vagy a közerkölcsöt.

27. cikk: A lakás sérthetetlensége

[1] A lakás és a székhely sérthetetlen. Senki sem hatolhat be valamely személy lakására vagy székhelyére és nem tartózkodhat ott ennek engedélye nélkül.
[2] Az [1] bekezdés előírásaitól törvényes úton el lehet térni a következő helyzetekben:
  a) valamely letartóztatási parancs vagy bírósági határozat végrehajtásáért;
  b) valamely személy életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárításáért;
  c) a nemzetbiztonság vagy a közrend megvédésért;
  d) valamely járvány terjedésének megelőzéséért.
[3] A házkutatásokat kizárólag a magisztrátus rendelheti el, s azokat csakis a törvény által előírt formákban lehet végrehajtani.
[4] Tilos házkutatást tartani éjszaka idején, a tettenéréses bűncselekmény kivételével.

28. cikk: A közlések titkossága

A levelek, a táviratok, más postai küldemények, telefonbeszélgetések és a többi közlési eszköz titkossága sérthetetlen.

29. cikk: A lelkiismereti szabadság

[1] A gondolatok, a vélemények, akárcsak a vallásos hitek szabadsága semmilyen formában sem korlátozható. Senki sem kényszeríthető valamely vélemény elfogadására vagy a meggyőződésével ellenkező vallásos hithez való csatlakozásra.
[2] A lelkiismereti szabadság garantált; ezt a tolerancia és kölcsönös tisztelet szellemében kell kinyilvánítani.
[3] A vallásfelekezetek szabadok és a saját alapszabályaik szerint szervezendők meg, a törvény feltételei között.
[4] A vallásfelekezetek közötti kapcsolatokban tilos a vallási gyűlöletkeltés bármely formáját, eszközét, aktusát vagy cselekményét igénybe venni.
[5] A vallásfelekezetek önállóak az állammal szemben és ennek a támogatását élvezik, beleértve a vallásos lelkigondozás megkönnyítését a hadseregben, a kórházakban, a börtönökben, a menhelyeken és az árvaházakban.
[6] A szülőknek vagy a gyámoknak jogukban áll a saját meggyőződésük szerint biztosítani a rájuk bízott fiatalkorú gyermekek nevelését.

30. cikk: A kifejezés szabadsága

[1] A gondolatok, a vélemények vagy a hitvallások és bármiféle alkotások élő szóval, írással, képekkel, hangokkal vagy más tömegkommunikációs eszközökkel való kifejezésének a szabadsága sérthetetlen.
[2] Tilos bármilyen cenzúra alkalmazása.
[3] A sajtószabadsághoz hozzátartozik a sajtókiadványok szabad alapítása.
[4] Egyetlen kiadványt sem lehet betiltani.
[5] A törvény a tömegkommunikációs eszközöket finanszírozási forrásuk feltárására kötelezheti.
[6] A kifejezés szabadsága nem sértheti meg a személy méltóságát, becsületét, magánéletét és jogát saját arculatának hű tükrözéséhez.
[7] A törvény tiltja az ország és a nemzet gyalázását, a buzdítást az agressziós háborúra, a nemzeti, faji, osztály- és vallási gyűlöletre, az uszítást a megkülönböztetésre, a területi szeparatizmusra vagy a nyilvános erőszakra, valamint az erkölccsel ellenkező obszcén megnyilvánulásokra.
[8] A köztudomásra hozott tájékoztatásért vagy alkotásért a polgárjogi felelősség a kiadót vagy az alkotót, a szerzőt, a művészi rendezvény szervezőjét, a sokszorosító eszköz, a rádió- vagy a televízióállomás tulajdonosát terheli, a törvény feltételei között. A sajtóvétkeket törvény útján kell megállapítani.

31. cikk: A tájékozódáshoz való jog

[1] A személy jogát a közérdekű tájékoztatáshoz való hozzáféréshez nem lehet korlátozni.
[2] A közhatóságok a rájuk háruló illetékességek szerint kötelesek biztosítani az állampolgárok korrekt tájékoztatását a közügyekről és a magánérdekű kérdésekről.
[3] A tájékoztatáshoz való jog nem sértheti a fiatalok védelmét célzó intézkedéseket vagy a nemzetbiztonságot.
[4] A közületi és a privát tömegtájékoztatási eszközök kötelesek biztosítani a közvélemény korrekt tájékoztatását.
[5] A közületi rádió- és televíziószolgálatok önállóak. Ezeknek a jelentős társadalmi és politikai csoportok számára garantálniuk kell az antennához való hozzáférés jogát. E szolgálatok szervezése és a tevékenységük feletti parlamenti ellenőrzés az alaptörvénnyel szabályozandó.

32. cikk: A tanuláshoz való jog

[1] A tanuláshoz való jogot a kötelező általános iskolai oktatás, a líceumi és a szakmai oktatás, a felsőoktatás, valamint más oktatási és továbbképzési formákban biztosítják.
[2] Az oktatás minden fokon román nyelven folyik. A törvény feltételei között az oktatás valamely világnyelven is lebonyolítható.
[3] Garantált a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek joga anyanyelvük tanulásához és a jog ahhoz, hogy ezen a nyelven oktathassák őket; e jogok gyakorlásának a módozatait törvénnyel állapítják meg.
[4] Az állami oktatás ingyenes, a törvénynek megfelelően.
[5] Az oktatási intézmények, ideértve a magánintézményeket is, a törvény feltételei között hozandók létre és bonyolítják le tevékenységüket.
[6] Az egyetemi autonómia garantált.
[7] Az állam biztosítja a vallásos oktatás szabadságát, minden egyes vallásfelekezet sajátos követelményei szerint. Az állami iskolákban a vallásos oktatást a törvény útján szervezik meg és garantálják.

33. cikk: Az egészség oltalmazásához való jog

[1] Az egészség oltalmazásához való jog garantált.
[2] Az állam köteles intézkedéseket foganatosítani a higiénia és az egészség biztosítására.
[3] Az orvosi ellátás és a megbetegedésekkel, balesetekkel, a szüléssel és az egészség helyreállításával kapcsolatos társadalombiztosítási rendszer szervezését, az orvosi szakmáknak és a gyógyításhoz fűződő tevékenységeknek az ellenőrzését, valamint a személy testi és szellemi épségének megvédését célzó más intézkedéseket a törvény szerint kell megállapítani.

34. cikk: A szavazati jog

[1] Az állampolgárok 18 éves életkoruktól rendelkeznek szavazati joggal, amennyiben a választások napjával bezárólag betöltötték ezt az életkort.
[2] Nem rendelkeznek szavazati joggal a szellemi fogyatékosok vagy a tilalom alatt álló elmebetegek, valamint a jogerős bírósági határozattal választási jogaik elvesztésére ítélt személyek.

35. cikk: A megválasztáshoz való jog

[1] Joguk van a megválasztásra azoknak a szavazatjogosult állampolgároknak, akik eleget tesznek a 16. cikk [3] bekezdésében foglalt feltételeknek, ha nem tiltották el őket a 37. cikk [3] bekezdése értelmében a politikai pártokba való egyesülési joguktól.
[2] A jelölteknek, ahhoz, hogy a Képviselőházba megválasszák őket a választások napjáig, ezt is beleértve, be kell tölteniük legalább a 23 éves életkort és a legalább 35 éves életkort ahhoz, hogy megválasszák őket a Szenátusba vagy a Románia elnöke tisztségébe.

36. cikk: A gyülekezési szabadság

A nagygyűlések, a tüntetések, a felvonulások vagy bármely más gyülekezések szabadok és csakis békésen, bármilyen fegyver nélkül szervezhetők meg és bonyolíthatók le.

37. cikk: Az egyesülési jog

[1] Az állampolgárok szabadon egyesülhetnek politikai pártokba, szakszervezetekbe és más egyesülési formákba.
[2] Nem alkotmányosak azok a pártok vagy szervezetek, amelyek a céljaiknál vagy a tevékenységüknél fogva síkra szállnak a politikai pluralizmus, a jogállam elvei vagy Románia szuverenitása, integritása, illetve függetlensége ellen.
[3] Nem lehetnek a politikai pártok tagjai az Alkotmánybíróság tagjai, a nép ügyvédjei, a magisztrátusok, a hadsereg aktív tagjai, a rendőrök s a közhivataloknak az alaptörvénnyel megállapított más kategóriái.
[4] Tiltottak a titkos jellegű egyesülések.

38. cikk: A munka és a munka szociális oltalmazása

[1] A munkához való jog nem korlátozható. A szakma, valamint a munkahely szabadon választható meg.
[2] Az alkalmazottaknak joguk van a munka szociális oltalmazásához. A védőintézkedések a munkabiztonságra és -higiéniára, a nők és az ifjak munkarendszerére, az összgazdasági viszonylatban bevezetett minimális fizetésre, a heti pihenésre, a fizetett pihenőszabadságra, a nehéz körülmények között végzett munkára, valamint más sajátos helyzetekre vonatkoznak.
[3] A munkanap normális időtartama átlagosan legfeljebb 8 óra.
[4] Az egyenlő munkáért a nők a férfiakéval egyenlő fizetésben részesítendők.
[5] Garantált a jog a kollektív munkaügyi egyezkedésekhez és garantált a kollektív megállapodások kötelező jellege.

39. cikk: A kényszermunka tilalma

[1] Tilos a kényszermunka alkalmazása.
[2] Nem képez kényszermunkát:
  a) a katonai jellegű szolgálat vagy a kötelező katonai szolgálatot a törvény szerint vallási okokból nem teljesítők által e szolgálat helyett kifejtett tevékenység;
  b) valamely elítélt személy által a fogvatartás vagy a feltételes szabadlábra helyezés idején normális körülmények között kifejtett munka;
  c) a természeti csapások vagy más veszélyes helyzetek által megkövetelt, valamint a törvény által megállapított szokványos polgári kötelezettségekhez tartozó szolgáltatások.

40. cikk: A sztrájkjog

[1] Az alkalmazottaknak a szakmai, gazdasági és szociális érdekeik megvédéséért joguk van sztrájkhoz folyamodni.
[2] E jog gyakorlásának feltételeit és korlátait, valamint a társadalom számára lényeges szolgáltatások biztosításához szükséges garanciákat a törvény állapítja meg.

41. cikk: A magántulajdon oltalma

[1] A tulajdonhoz való jog, valamint az állammal szembeni követelések kielégítése garantált. E jogok tartalmát és korlátait a törvény állapítja meg.
[2] A magántulajdont, a tulajdonosoktól függetlenül, egyenlően oltalmazza a törvény. Az idegen állampolgárok és a hontalanok a földterületek fölött nem szerezhetnek tulajdonjogot.
[3] Senkinek a tulajdona sem sajátítható ki, hacsak nem a törvény szerint megállapított valamely közhasznú ügy esetében, igazságos és előzetes kártérítéssel.
[4] A közhatóság bármely ingatlantulajdon altalaját felhasználhatja közérdekű munkálatokra, azzal a kötelezettséggel, hogy a tulajdonosnak megtérítse a talajban, az ültetvényekben vagy az építményekben okozott, valamint a hatóságoknak felróható egyéb károkat.
[5] A [3] és a [4] bekezdésben említett kártérítéseket a tulajdonossal közös megegyezéssel vagy, véleménykülönbség esetén, az igazságszolgáltatás útján kell megállapítani.
[6] A tulajdonjog kötelez a környezetvédelemmel és a jószomszédság biztosításával kapcsolatos, valamint más feladatok teljesítésére, amelyek a törvény vagy a szokás szerint a tulajdonosra hárulnak.
[7] A törvényes úton szerzett vagyont nem lehet elkobozni. A megszerzés törvényes jellege feltételezett.
[8] A valamely bűncselekmény vagy kihágás elkövetésére szánt vagy használt, akárcsak az ezek elkövetéséből eredő javak csakis a törvény feltételei között kobozhatók el.

42. cikk: Az örökösödési jog

Az örökösödési jog garantált.

43. cikk: Az életszínvonal

[1] Az állam köteles az állampolgárok számára természetüknél fogva méltányos életszínvonalat biztosító gazdasági fejlesztési és szociális oltalmazási intézkedéseket hozni.
[2] Az állampolgárok a nyugdíjra, fizetett szülési szabadságra, az állami egészségügy által nyújtott orvosi ellátásra, munkanélküliségi segélyre és a törvény által előírt más formájú szociális gondozásra jogosultak.

44. cikk: A család

[1] A család a házastársak szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén s a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.
[2] A házasság megkötésének, felbontásának és semmisségének a feltételeit a törvény útján kell megállapítani. Az egyházi házasságkötés csakis a polgári házasságkötés után celebrálható.
[3] A házasságon kívül született gyermekek a házasságból eredőkkel egyenlők a törvény előtt.

45. cikk: A gyermekek és az ifjak oltalmazása

[1] A gyermekek és az ifjak jogaik érvényesítésében különleges oltalmazási és segédleti rendszernek örvendenek.
[2] Az állam a gyermekek számára állami családi pótlékot nyújt és segélyeket a beteg vagy a hátrányos helyzetben levő gyermekek gondozására. A gyermekek és az ifjak szociális oltalmazásának egyéb formáit törvénnyel kell megállapítani.
[3] Tilos a fiatalkorúak kizsákmányolása, olyan tevékenységekben való foglalkoztatása, amelyek rájuk egészségi, erkölcsi szempontból károsak lehetnének vagy veszélyeztethetnék az életüket, illetve a normális fejlődésüket.
[4] A 15 éves életkoron aluli fiatalkorúak nem foglalkoztathatók fizetéses alkalmazottakként.
[5] A közhatóságok kötelesek hozzájárulni az ifjaknak az ország politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és sportéletében való szabad részvételéhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

46. cikk: A hátrányos helyzetben levő személyek oltalmazása

A hátrányos helyzetben levő személyek különleges oltalmazást élveznek. Az állam biztosítja a hátrányos helyzetben levőkkel kapcsolatos országos megelőzési, kezelési, alkalmazkodóképesség-helyreállítási, oktatási, kiképzési és a társadalomba való beilleszkedési politika alkalmazását, tiszteletben tartva a szülőkre és a gyámokra háruló jogokat és kötelességeket.

47. cikk: A folyamodási jog

[1] Az állampolgároknak jogukban áll, hogy csakis az aláírók nevében megfogalmazott beadványokkal a közhatóságokhoz folyamodjanak.
[2] A törvényesen megalakított szervezetek jogosultak arra, hogy folyamodványokat nyújtsanak be, kizárólag az általuk képviselt közösségek nevében.
[3] A folyamodási jog gyakorlása illetékmentes.
[4] A közhatóságok a folyamodványokra a törvény szerint megállapított határidőkben és feltételek között válaszolni kötelesek.

48. cikk: A közhatóságok által sértett személy joga

[1] A közhatóság által adminisztratív aktussal vagy a kérelme törvényes határidőn belül való megoldásának elmulasztásával jogaiban sértett személy jogosult az igényelt jog elismerésének, az aktus semmissé nyilvánítására és a neki okozott kár megtérítésére.
[2] E jog gyakorlásának feltételeit és korlátait alaptörvények révén állapítják meg.
[3] Az állam a törvény szerint vagyonjogilag felel a büntetőperekben elkövetett igazságszolgáltatási tévedésekkel okozott károkért.

49. cikk: Egyes jogok vagy szabadságjogok gyakorlásának korlátozása

[1] Egyes jogok vagy szabadságjogok gyakorlása csakis a törvénnyel korlátozható és csakis abban az esetben, ha ezt a nemzetbiztonság, a közrend, az egészség vagy az erkölcs, az állampolgárok jogainak és szabadságjogainak megvédése, a bűnügyi eljárás lebonyolítása, természeti csapások vagy rendkívül súlyos katasztrófák következményeinek megelőzése megköveteli.
[2] A korlátozásnak arányosnak kell lennie a korlátozást kiváltó helyzettel, és nem érintheti a jogok vagy a szabadságjogok fennállását.

III. fejezet: Alapvető kötelezettségek

50. cikk: Az ország iránti hűség

[1] Az ország iránti hűség szent jellegű.
[2] A köztisztségekkel megbízott állampolgárok, akárcsak a katonák felelősséggel tartoznak a rájuk háruló kötelezettségek hűséges teljesítéséért, és ebből a célból le kell tenniük a törvény által megkövetelt esküt.

51. cikk: Az Alkotmány és a törvények betartása

Az Alkotmány, az Alkotmány felsőbbrendűségének és a törvények betartása kötelező.

52. cikk: A honvédelem

[1] Románia megvédése az állampolgárok joga és kötelessége.
[2] A katonai szolgálat kötelező a román állampolgárságú, 20. életévüket betöltött férfiak számára, a törvényben előírt esetek kivételével.
[3] Az állampolgárok a 35. életévükig sorolhatóak be kiképzésre a tényleges katonai szolgálat keretében.

53. cikk: Pénzügyi hozzájárulások

[1] Az állampolgárok kötelesek adókkal és illetékekkel hozzájárulni a közköltségek fedezéséhez.
[2] A törvényes adóztatási rendszernek biztosítania kell a pénzügyi terhek igazságos elosztását.
[3] Tilos bármely más szolgáltatás igénylése, kivéve a törvény által rendkívüli helyzetekben megállapítottakat.

54. cikk: A jogok és a szabadságjogok gyakorlása

A román állampolgárok, az idegen állampolgárok és a hontalanok alkotmányos jogaikat és szabadságjogaikat jóhiszeműen, mások jogainak és szabadságjogainak megsértése nélkül kell gyakorolják.

IV. fejezet: A nép ügyvédje

55. cikk: Kinevezés és szerep

[1] A nép ügyvédjét az állampolgárok jogainak és szabadságjogainak a megvédése céljából a Szenátus nevezi ki, 4 éves időtartamra. A nép ügyvédje intézményének a szervezését és működését alaptörvénnyel kell megállapítani.
[2] A nép ügyvédje nem tölthet be semmilyen más köz- vagy magántisztséget.

56. cikk: A feladatkör gyakorlása

[1] A nép ügyvédje hivatalból vagy a jogaikban és a szabadságjogaikban megsértett személyek kérésére gyakorolja feladatkörét, a törvény által megállapított keretek között.
[2] A közhatóságok kötelesek a nép ügyvédje számára biztosítani a feladatköre gyakorlásához szükséges támogatást.

57. cikk: Jelentéstétel a parlament előtt

A nép ügyvédje jelentéseket terjeszt a parlament két háza elé évente vagy ezek kérésre. A jelentések a törvénykezésre vagy más természetű intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmazhatnak az állampolgári jogok és szabadságjogok megvédése céljából.

III. CÍM: A közhatóságok

I. fejezet: A parlament

1. rész: Szervezés és működés

58. cikk: A szerep és az összetétel

[1] A parlament a román nép legfelsőbb képviseleti szerve és az ország egyetlen törvényhozási hatósága.
[2] A parlament a Képviselőházból és a Szenátusból áll.

59. cikk: A házak megválasztása

[1] A Képviselőházat és a Szenátust általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett szavazattal választják meg, a választási törvény szerint.
[2] A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok azon szervezetei, amelyek a választásokon nem kapják meg a parlamenti képviseletükhöz szükséges szavazatszámot, egy-egy képviselői helyre jogosultak, a választási törvény feltételei között. A valamely nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárokat csak egyetlen szervezet képviselheti.
[3] A képviselők és a szenátorok számát a választási törvény az ország lakosságához viszonyítva állapítja meg.

60. cikk: A mandátum időtartama

[1] A Képviselőházat és a Szenátust 4 éves időtartamú, háború vagy katasztrófa esetén alaptörvénnyel meghosszabbítható mandátumra választják meg.
[2] A képviselőházi és a szenátusi választásokat a mandátum lejártától vagy a parlament feloszlatásától számított legfeljebb 3 hónapon belül le kell bonyolítani.
[3] Az újonnan megválasztott parlamentnek, Románia elnöke összehívására, a választásoktól számított legfeljebb 20 napon belül össze kell ülnie.
[4] A házak mandátumát az új parlament törvényes összeüléséig meghosszabbíthatják. Ebben az időszakban nem lehet felülvizsgálni az Alkotmányt és nem lehet elfogadni, módosítani vagy hatályon kívül helyezni alaptörvényeket.
[5] Az előző parlament napirendjén szereplő törvénytervezetek és törvényhozási javaslatok az új parlamentben követik az eljárást.

61. cikk: A belső szervezés

[1] Minden egyes ház szervezését és működését saját szabályzattal kell megállapítani. A házak pénzügyi forrásait az általuk jóváhagyott költségvetésekben kell előirányozni.
[2] Mindegyik ház állandó bürót választ magának. A Képviselőház és a Szenátus elnökét a házak mandátumának időtartamára választják meg. Az állandó büró többi tagját az ülésszakok elején választják meg. Az állandó bürók tagjai visszahívhatók a mandátum lejárta előtt.
[3] A képviselők és a szenátorok, az egyes házak szabályzatai szerint, parlamenti csoportokba szerveződhetnek.
[4] Mindegyik ház állandó bizottságokat hoz létre magának és vizsgálóbizottságokat vagy más különleges bizottságokat alakíthat. A házak közös bizottságokat hozhatnak létre.
[5] Az állandó bürók és a parlamenti bizottságok az egyes házak politikai összetétele szerint hozandók létre.

62. cikk: Együttes ülések

[1] A Képviselőház és a Szenátus külön üléseken és együttes üléseken fejti ki munkálatait. Az együttes ülésen a munkálataikat a képviselők és a szenátorok többségének a szavazatával elfogadott szabályzat szerint bonyolítják le.
[2] A házak együttes ülést a következő esetben tartanak:
  a) Románia elnöke üzenetének a meghallgatása;
  b) az állami költségvetésnek és állami társadalombiztosítási költségvetésnek a jóváhagyása;
  c) az általános vagy részleges mozgósítás kihirdetése;
  d) a hadiállapot kihirdetése;
  e) a katonai ellenségeskedések felfüggesztése vagy beszüntetése;
  f) a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács és a Számvevőszék jelentésének megvizsgálása;
  g) a Román Hírszerző Szolgálat igazgatójának kinevezése Románia elnökének javaslatára, és az e szolgálat tevékenysége feletti ellenőrzés gyakorlása;
  h) más olyan feladatok ellátása, amelyeknek az Alkotmány vagy a szabályzat szerint együttes ülésen kell eleget tenni.

63. cikk: Ülésszakok

[1] A Képviselőház és a Szenátus évente két rendes ülésszakra ül össze. Az első ülésszak február hónapban kezdődik, és nem tarthat tovább június hónap végénél. A második ülésszak szeptember hónapban kezdődik, és nem tarthat tovább december hónap végénél.
[2] A Képviselőház és a Szenátus Románia elnökének, az egyes házak állandó bürójának vagy a képviselők. illetve a szenátorok legalább egyharmadának a kérésére rendkívüli ülésszakra is összeül.
[3] A házakat azok elnökei hívják össze.

64. cikk: A jogi aktusok és a törvényes kvórum

A Képviselőház és a Szenátus tagjai többségének a jelenlétében törvényeket, határozatokat és indítványokat fogad el.

65. cikk: Az ülések nyilvános jellege

[1] A két ház ülései nyilvánosak.
[2] A házak elhatározhatják, hogy egyes ülések titkosak legyenek.

2. rész: A képviselők és szenátorok státusa

66. cikk: A képviseleti mandátum

[1] Mandátumuk gyakorlása során a képviselők és a szenátorok a nép szolgálatában állnak.
[2] Bármely imperatív jellegű mandátum semmis.

67. cikk: A képviselők és a szenátorok mandátuma

[1] A képviselők és a szenátorok az illető házak törvényes összeülésének időpontjától gyakorolják mandátumaikat, ezek igazolásának a feltételével.
[2] A képviselői vagy a szenátori minőség megszűnik az újonnan megválasztott házak összeülésének törvényes időpontjában vagy lemondás, a választási jogok elvesztése, összeférhetetlenség vagy elhalálozás esetén.

68. cikk: Összeférhetetlenségek

[1] Senki sem lehet egy időben képviselő és szenátor.

[2] A képviselői vagy a szenátori minőség összeegyeztethetetlen bármely közhatósági tisztség gyakorlásával, a kormánytagi tisztség kivételével.

[3] Más összeférhetetlenségek alaptörvénnyel állapítandók meg.

69. cikk: A parlamenti mentelmi jog

[1] A képviselő vagy a szenátor kamarájának az érintett meghallgatása után adott jóváhagyása nélkül nem tartható fogva, nem tartóztatható le, nem vethető alá motozásnak vagy nem indítható ellene bűnügyi vagy kihágási eljárás. Az ítélkezés a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság illetékességébe tartozik.
[2] A képviselő vagy a szenátor tettenéréses bűncselekmény esetén lefogható és alávethető a motozásnak. Az igazságügyi miniszternek a lefogásról és a motozásról késedelem nélkül értesítenie kell az illető ház elnökét. Ha az így értesített ház megállapítja, hogy nincs ok a fogvatartásra, azonnal el kell rendelnie az említett intézkedések visszavonását.

70. cikk: A vélemények függetlensége

A képviselők és a szenátorok nem vonhatók jogi felelősségre a mandátumuk gyakorlása során leadott szavazataikért vagy kifejezett politikai véleményeikért.

71. cikk: A juttatás és a többi járandóságok

A képviselők és a szenátorok havi juttatásban részesülnek. A juttatások összegét és a többi járandóságot törvénnyel kell megállapítani.

3. rész: A törvényhozás

72. cikk: Törvénykategóriák

[1] A parlament alkotmányos törvényeket, alaptörvényeket és köztörvényeket fogad el.
[2] Az alkotmányos törvények tárgya az Alkotmány felülvizsgálása.
[3] Alaptörvénnyel szabályozandó:
  a) a választási rendszer;
  b) a politikai pártok szervezése és működése;
  c) népszavazás szervezése és lebonyolítása;
  d) a kormánynak és a Legfelsőbb Honvédelmi Tanácsnak a szervezése;
  e) az ostromállapot és a sürgősségi állapot rendszere;
  f) a bűncselekmények, a büntetések és végrehajtásuk rendszere;
  g) az amnesztia vagy közkegyelem gyakorlása;
  h) a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának, a bírósági hatóságoknak, a Közügyek Minisztériumának és a Számvevőszéknek a szervezése és működése;
  i) a köztisztviselők státusa;
  j) a közigazgatási bíróság;
  k) a tulajdon és az öröklés általános jogrendszere;
  l) a munkaviszonyok, a szakszervezetek és a szociális oltalmazás általános rendszere;
  m) az oktatás általános megszervezése;
  n) a vallásfelekezetek általános rendszere;
  o a helyi közigazgatás, a területi szervezés, valamint a helyi autonómia általános rendszere;
  p) a kizárólagos gazdasági övezet megállapítási módja;
  r) a többi olyan terület, amelynek tekintetében az Alkotmány alaptörvények elfogadását írja elő.

73. cikk: A törvényhozási kezdeményezés

[1] A törvényhozási kezdeményezés a kormányt, a képviselőket, a szenátorokat illeti meg, és törvényhozási kezdeményezést tehet legalább 250000 szavazati joggal rendelkező állampolgár is. Az állampolgárok törvényhozási kezdeményezéseinek legalább az ország megyéi egynegyedéből kell kiindulnia, s e megyék mindegyikében vagy Bukarest municípiumban legalább 10000 aláírást kell gyűjteni a kezdeményezés támogatására.
[2] Az állampolgári törvényhozási kezdeményezés tárgyát nem képezhetik az adóügyi, a nemzetközi jellegű kérdések, az amnesztia és a közkegyelem.
[3] A kormány a törvénytervezetnek a házak egyikébe való eljuttatásával gyakorolja törvényhozási jogát.
[4] A törvényhozási kezdeményezés jogát gyakorló képviselők, szenátorok és állampolgárok csakis a törvénytervezetek esetében kért formában terjeszthetnek elő törvényhozási javaslatokat.
[5] A törvényhozási javaslatokat abban a házban kell először elfogadásra terjeszteni, amelyhez benyújtották azokat.

74. cikk: A törvények és a határozatok elfogadása

[1] Az alaptörvényeket és a házak szabályzataira vonatkozó határozatokat mindegyik ház tagjainak a szavazattöbbségével fogadják el.
[2] A köztörvényeket és a határozatokat mindegyik ház jelen levő tagjainak a szavazattöbbségével fogadják el.
[3] A parlament, a kormány kérésére vagy saját kezdeményezésből, a házak mindegyikének, szabályzata szerint megállapított sürgősségi eljárással fogadhat el törvénytervezeteket és törvényhozási javaslatokat.

75. cikk: A törvénytervezetek és a törvényhozási javaslatok elküldése egyik házból a másikba

Az egyik ház által elfogadott törvénytervezeteket vagy törvényhozási javaslatokat meg kell küldeni a parlament másik házának. Ha ez utóbbi elutasítja a törvénytervezetet vagy a törvényhozási javaslatot, ezeket újabb megvitatásra vissza kell küldeni az őket elfogadó háznak. Az újabb elutasítás végleges.

76. cikk: A közvetítés

[1] Ha az egyik ház a másik ház által jóváhagyottól eltérő formában fogad el valamely törvénytervezetet vagy törvényhozási javaslatot, a házak elnökeinek közvetítési eljárást kell kezdeményezniük egy paritásos bizottság révén.
[2] Abban az esetben, ha a bizottság nem jut megegyezésre, vagy ha az egyik ház nem hagyja jóvá a közvetítő bizottság jelentését, az eltérő szövegrészeket, együttes ülésen, megvitatás végett a Képviselőház és a Szenátus elé terjesztik, amelyeknek a 74. cikk [1] vagy [2] bekezdésében előírt többség szavazatával kell elfogadniuk a végleges szöveget.

77. cikk: A törvény kihirdetése

[1] A törvényt kihirdetés végett meg kell küldeni Románia elnökének. A törvényt az átvételétől számított legfeljebb 20 napos határidőn belül ki kell hirdetni.
[2] Az elnök, a kihirdetés előtt, a parlamenttől egyetlen alkalommal kérheti a törvény újbóli megvizsgálását.
[3] Ha az elnök a törvény újbóli megvizsgálását kérte vagy kérétk a törvény alkotmányosságának a megvizsgálását, a törvényt az újbóli megvizsgálás után elfogadott törvény átvételétől vagy az Alkotmánybíróságnak a törvény alkotmányosságát igazoló döntése átvételétől számított legfeljebb 10 napon belül ki kell hirdetni.

78. cikk: A törvény hatályba lépése

A törvényt közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyében, s az a közzétételének időpontjában vagy a szövegben előírt időpontban lép hatályba.

79. cikk: A Törvényhozási Tanács

[1] A Törvényhozási Tanács a parlament tanácsadó szakszerve, amely az egész törvényhozás rendszeresítése, egységesítése és egybehangolása céljából véleményezi a szabályozó rendelkezések tervezeteit. A tanács vezeti Románia törvényhozásának hivatalos nyilvántartását.
[2] A Törvényhozási Tanács létesítését, szervezését és működését alaptörvénnyel kell megállapítani.

II. fejezet: Románia elnöke

80. cikk: Az elnök szerepe

[1] Románia elnöke képviseli a román államot és szavatolja az ország nemzeti függetlenségét, egységét és területi integritását.
[2] Románia elnöke felügyel az Alkotmány betartására és a közhatóságok jó működésére. Ebből a célból az elnök közvetítési funkciót gyakorol az állam hatalmai között, valamint az állam és a társadalom között.

81. cikk: Az elnök megválasztása

[1] Románia elnökét általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett szavazattal választják meg.
[2] Megválasztottnak azt a jelöltet nyilvánítják, amelyik a választás első fordulóján megkapta a választói jegyzékekben szereplő választók többségének a szavazatát.

[3] Abban az esetben, ha a jelöltek egyike sem érte el ezt a többséget, az első fordulón kapott szavazatok számrendje szerint megállapított első két jelölt között megszervezik a választás második fordulóját. Megválasztottnak azt a jelöltet nyilvánítják, aki a legtöbb szavazatot kapta.

[4] Románia elnökének a tisztségét csak legfeljebb két mandátum időszakára töltheti be egyetlen. A mandátumi időszakok egymást követők is lehetnek.

82. cikk: A mandátum igazolása és az eskütétel

[1] A Románia elnöke tisztség betöltéséért tartott választások eredményét az Alkotmánybíróság igazolja.

[2] Az igazoltan megválasztott jelöltnek a Képviselőház és a Szenátus előtt, ezek együttes ülésén, le kell tennie a következő esküt:

"Esküszöm, hogy minden erőmet és hozzáértésemet a román nép szellemi és anyagi haladásának áldozom, betartom az Alkotmányt és az ország törvényeit, megvédem a demokráciát, az állampolgárok alapvető jogait és szabadságjogait, Románia szuverenitását, függetlenségét egységét és területi integritását, Isten engem úgy segéljen!"

83. cikk: A mandátum időtartama

[1] Románia elnökének mandátuma 4 évre szól és azt az eskütétel időpontjától kezdve gyakorolja.

[2] Románia elnöke az újonnan választott elnök eskütételéig gyakorolja mandátumát.

[3] Románia elnökének mandátuma háború vagy katasztrófa esetén alaptörvénnyel meghosszabbítható.

84. cikk: Összeférhetetlenségek és immunitások

[1] Mandátumának időtartama alatt Románia elnöke nem lehet valamely pártnak a tagja és nem tölthet be semmilyen más köz- vagy magántisztséget.

[2] Románia elnöke immunitásnak örvend. A 70. szakasz előírásai megfelelőképpen alkalmazandók.

[3] A Képviselőház és a Szenátus, együttes ülésen, az összes szenátorok és képviselők legalább kétharmadának szavazatával elhatározhatja Románia elnökének vád alá helyezését hazaárulásért. Az ítélkezésre a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság illetékes, a törvény feltételei között. Az elítélő határozat véglegessé válásának időpontjától az elnököt jog szerint leváltják.

85. cikk: A kormány kinevezése

[1] Románia elnöke jelöltet jelöl ki a miniszterelnöki tisztségre, s a parlament bizalmi szavazata alapján kinevezi a kormányt.

[2] Az elnök, kormányátalakítás vagy a tisztség megüresedése esetén, a miniszterelnök javaslatára visszahívja és kinevezi a kormány egyes tagjait.

86. cikk: Tanácskozás a Kormánnyal

Románia elnöke tanácskozhat a kormánnyal a sürgős és rendkívüli fontosságú kérdések tekintetében.

87. cikk: Részvétel a kormány ülésein

[1] Románia elnöke részt vehet a kormánynak azokon az ülésein, amelyeken országos érdekű kérdéseket vitatnak meg a külpolitikával, a honvédelemmel, a közrend biztosításával kapcsolatban és, a miniszterelnök kérésére.

[2] A részvételével megtartott kormányüléseken Románia Elnöke elnököl.

88. cikk: Üzenetek

Románia elnöke üzeneteket intéz a parlamenthez a nemzet főbb politikai kérdései tekintetében.

89. cikk: A parlament feloszlatása

[1] A két ház elnökeivel és a parlamenti csoportok vezetőivel tartott tanácskozása után Románia elnöke feloszlathatja a parlamentet, ha ez az első felkéréstől számított 60 napos határidőn belül nem szavazott bizalmat a kormányalakítás tekintetében, de csakis azután, miután az legalább két bizalmi szavazati kérelmet elutasított.

[2] Egy év folyamán a parlament egyetlen alkalommal oszlatható fel.

[3] A parlamentet nem lehet feloszlatni Románia Elnöke mandátuma időtartamának utolsó hat hónapjában, sem pedig ostromállapot vagy a sürgősségi állapot idején.

90. cikk: A népszavazás

Románia elnöke, a parlamenttel való tanácskozás után, azzal a kéréssel fordulhat a néphez, hogy egyes országos érdekű kérdések tekintetében népszavazáson fejezze ki akaratát.

91. cikk: Feladatok a külpolitika terén

[1] Az elnök Románia nevében megköti a kormány által megtárgyalt nemzetközi szerződéseket és 60 napos határidőn belül ratifikálás végett a parlament elé terjeszti azokat.

[2] Az elnök, a kormány javaslatára, megbízza és visszahívja Románia diplomáciai képviselőit és jóváhagyja a diplomáciai kirendeltségek létesítését, megszüntetését vagy rangjuk megváltoztatását.

[3] Más államok diplomáciai képviselői Románia elnöke mellett akkreditáltak.

92. cikk: Feladatok a honvédelem terén

[1] Románia elnöke a fegyveres erők parancsnoka, és ellátja a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács elnökének tisztségét.

[2] Az elnök, a parlament előzetes jóváhagyásával, kihirdetheti a fegyveres erők részleges vagy általános mozgósítását. Csakis kivételes esetekben az elnök döntését utólagosan kell elfogadásra a parlament elé terjeszteni, a döntés meghozatalától számított legfeljebb 5 napon belül.

[3] Az ország elleni fegyveres agresszió esetén Románia elnöke intézkedéseket foganatosít az agresszió visszaverésére, és ezeket, üzenet útján, késedelem nélkül a parlament tudomására hozza. Ha a parlament nem tart ülésszakot, a parlamentet jog szerint összehívják az agresszió kirobbanásától számított 24 órán belül.

93. cikk: Rendkívüli intézkedések

[1] Románia elnöke az egész országban vagy egyes helységekben a törvény szerint bevezeti az ostromállapotot vagy a sürgősségi állapotot, és az intézkedés foganatosításától számított legfeljebb 5 napon belül kérnie kell a parlamenttől a foganatosított intézkedések jóváhagyását.

[2] Ha a parlament nem tart ülésszakot, a parlamentet az ostromállapot vagy a sürgősségi állapot bevezetésétől számított legfeljebb 48 órán belül jog szerint összehívják és az a bejelentett állapotok egész időtartamában működik.

94. cikk: Más feladatok

A Románia elnöke által ellátandó feladatkörbe tartoznak még a következők:
  a) kitüntetéseket és megtisztelő címeket adományoz;
  b) marsalli, tábornoki és tengernagyi rangot adományoz;
  c) kinevezéseket tesz köztisztségekbe, a törvény által előírt feltételek között;
  d) gyakorolja az egyéni kegyelmet.

95. cikk: A tisztségből való felfüggesztés

[1] Az Alkotmány előírásait megsértő súlyos cselekmények elkövetése esetén Románia elnökét tisztségének gyakorlásából felfüggesztheti a Képviselőház és a Szenátus, együttes ülésen, a képviselők és szenátorok többségének a szavazatával, az Alkotmánybíróság megkérdezése után. Az elnök a neki felrótt cselekményekkel kapcsolatban magyarázatokat adhat a parlamentnek.

[2] A tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslatot a képviselők és a szenátorok összességének legalább egyharmada kezdeményezheti és azt késedelem nélkül az elnök tudomására kell hozni.

[3] A felfüggesztési javaslat jóváhagyása esetén az elnök menesztése céljából legfeljebb 30 napon belül népszavazást kell tartani.

96. cikk: A tisztség megüresedése

[1] Románia elnökének tisztsége megüresedik lemondásnak, a tisztségből való leváltásnak, a feladatgyakorlásban való végleges akadályoztatásnak vagy elhalálozásnak az esetén.
[2] A Románia elnöke tisztség megüresedése bekövetkezésének időpontjától számított három hónapos határidőn belül a kormánynak választásokat kell szerveznie egy új elnök megválasztására.

97. cikk: A tisztség ideiglenes gyakorlása

[1] Ha az elnöki tisztség megüresedik, vagy ha az elnököt tisztségéből felfüggesztik, vagy ha az ideiglenesen akadályoztatva van feladatkörének gyakorlásában, az interrimátust sorrendben a Szenátus elnöke vagy a Képviselőház elnöke látja el.
[2] A 88-90. Szakaszokban említett feladatkör az elnöki tisztség ideiglenes ellátása idején nem gyakorolható.

98. cikk: Az ideiglenes elnök felelőssége

Ha a Románia elnöke tisztségét ideiglenesen betöltő személy az Alkotmány előírásait sértő súlyos cselekményeket követ el, alkalmazandók a 95. és 97. cikkek.

99. cikk: Az elnök aktusai

[1] Románia elnöke, feladatköre gyakorlása során, dekrétumokat bocsát ki, amelyeket közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyében. A közzététel elmulasztása a dekrétum semmisségével jár.
[2] A Románia Elnöke által a 91. cikk [1] és [2] bekezdésében, a 92. cikk [2] és [3] bekezdésében, a 93. cikk [1] bekezdésében és a 94. cikk a), b) és d) pontjaiban foglalt feladatai gyakorlására kibocsátott dekrétumokat a miniszterelnök ellenjegyzi.

100. cikk: A juttatás és egyéb járandóságok

Románia elnökének juttatását és egyéb járandóságait törvénnyel kell megállapítani.

III. fejezet: A kormány

101. cikk: Szerep és összetétel

[1] A kormány, a parlament által elfogadott kormányzási programja szerint, biztosítja az ország bel- és külpolitikájának a megvalósítását és ellátja a közigazgatás általános vezetését.
[2] A kormány feladatkörének a gyakorlása során együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.
[3] A kormány a miniszterelnökből, miniszterekből, valamint az alaptörvénnyel megállapított más tagokból áll.

102. cikk: A beiktatás

[1] Románia elnöke kijelöl egy jelöltet a miniszterelnöki tisztségre, miután tanácskozott a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párt, vagy abban az esetben, ha nincs ilyen többség, a parlamentben képviselt pártokkal.
[2] A miniszterelnöki tisztségre jelölt személynek a kijelölésétől számított 10 napos határidőn belül a kormány programja és tagjai teljes jegyzéke tekintetében kérnie kell a parlament bizalmi szavazatát.
[3] A kormánynak a programját és tagjainak jegyzékét a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésen vitatja meg. A parlament a képviselők és a szenátorok többségének a szavazatával nyújt bizalmat a kormánynak.

103. cikk: A hűségeskü

[1] A miniszterelnöknek, a minisztereknek és a többi kormánytagnak Románia elnöke előtt egyénileg le kell tenniük a 82. cikkben foglalt esküt.

[2] A kormány egészében és minden egyes tagja külön-külön az eskütétel időpontjával kezdve gyakorolja mandátumát.

104. cikk: Összeférhetetlenségek

[1] A kormánytagi tisztség összeférhetetlen más közhatósági tisztség gyakorlásával, a képviselői vagy a szenátori tisztség kivételével. Úgyszintén összeegyeztethetetlen valamely fizetett szakmai képviseleti tisztség gyakorlásával a kereskedelmi célú szervezetek keretében.
[2] Egyéb összeférhetetlenségeket alaptörvénnyel kell megállapítani.

105. cikk: A kormánytagi tisztség megszűnése

A kormánytagi tisztség a lemondás, a visszahívás, a választói jogok elvesztése, az összeférhetetlenségi állapot, az elhalálozás következtében vagy a törvény által előírt más esetekben szűnik meg.

106. cikk: A miniszterelnök

[1] A miniszterelnök, a reá háruló feladatkör betartásával, vezeti a kormányt és egybehangolja a kormány tagjainak a tevékenységét. A miniszterelnök ugyanakkor elsőbbséggel megvitatandó jelentéseket és nyilatkozatokat terjeszt a kormány politikájáról a Képviselőház és a szenátus elé.
[2] Ha a miniszterelnök a 105. szakaszban említett helyzetek egyikében van, vagy akadályoztatott feladatkörének a gyakorlásában, Románia elnökének egy másik kormánytagot kell kijelölnie ideiglenes miniszterelnöknek, hogy az új kormány megalakításáig ellássa a miniszterelnök feladatkörét. Ha a miniszterelnök újra felveszi tevékenységét a kormány keretében, a feladatköre gyakorlásában való akadályoztatás időszakára bevezetett interrimátus megszűnik.
[3] A [2] bekezdés előírásai, a miniszterelnök javaslatára, a többi kormánytagra is megfelelőképpen alkalmazandók, egy legfeljebb 45 napos időszakra.

107. cikk: A kormány aktusai

[1] A kormány határozatokat és rendeleteket fogad el.

[2] A határozatokat a törvények végrehajtására bocsátják ki.

[3] A rendeleteket felhatalmazási különtörvény alapján bocsátják ki, az ebben előírt keretek és feltételek között.

[4] A kormány által elfogadott határozatokat és rendeleteket alá kell írnia a miniszterelnöknek és ellenjegyezniük kell az alkalmazásba tételükre kötelezett minisztereknek, és azokat közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyében. A közzététel elmulasztása a határozat vagy a rendelet semmisségével jár. A katonai jellegű határozatokat csak az érdekelt intézményekkel közlik.

108. cikk: A kormánytagok felelőssége

[1] A kormány egész tevékenységéért csak a parlament előtt tartozik politikai felelősséggel. Minden kormánytag politikai szempontból a többi taggal egyetemlegesen felel a kormány tevékenységéért és aktusaiért.

[2] Csakis a Képviselőház, a Szenátus és Románia elnöke jogosult arra, hogy a kormánytagok ellen bűnvádi eljárást kérjen a tisztségük gyakorlása során elkövetett cselekményeikért. Bűnvádi eljárás kérése esetén Románia elnöke elrendelheti az illetők tisztségből való felfüggesztését. Valamely kormánytag perbe fogása a tisztségéből való felfüggesztéssel jár. Az ítélkezésre a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság illetékes.

[3] A kormánytagok felelősségének az eseteit és a rájuk alkalmazható büntetéseket a miniszteri felelősségről szóló törvény szabályozza.

109. cikk: A mandátum megszűnése

[1] A kormány az általános parlamenti választások igazolásának az időpontjáig gyakorolja mandátumát.
[2] A kormányt menesztik a számára nyújtott bizalom parlament általi megvonásának időpontjától, vagy ha a miniszterelnök a 105. cikkben foglalt helyzetek egyikében van, vagy a feladatkörének gyakorlásában 45 napnál hosszabb időszakon át akadályoztatott.
[3] A [2] bekezdésben foglalt esetekben alkalmazandók 102. cikk előírásai.
[4] A kormány, amelynek a mandátuma megszűnik az [1] és [2] bekezdés szerint, az új kormány tagjainak eskütételéig csak a közügyek igazgatásához szükséges cselekményeket végzi el.

IV. fejezet: A parlament kapcsolatai a kormánnyal

110. cikk: A parlament tájékoztatása

[1] A kormánynak és a közigazgatás többi szerve, a tevékenységük felett gyakorolt parlamenti ellenőrzés keretében, kötelesek rendelkezésre bocsátani a Képviselőház, a Szenátus vagy a parlamenti bizottságok által elnökeiken keresztül kért tájékoztatásokat és dokumentumokat. Abban az esetben, ha valamely törvényhozási kezdeményezés az állami költségvetés vagy az állami társadalombiztosítási költségvetés előirányzatainak a módosításával jár, a tájékoztatás kérése kötelező.
[2] A kormány tagjai részt vehetnek a parlament munkálatain. Ha a jelenlétre felszólítják őket, a részvételük kötelező.

111. cikk: Kérdések és interpellációk

[1] A kormány és minden egyes tagja külön-külön köteles válaszolni a képviselők vagy a szenátorok kérdéseire vagy interpellációira.
[2] A Képviselőház vagy a Szenátus határozatot fogadhat el, kifejezve ebben álláspontját az interpelláció tárgyát képező kérdéssel kapcsolatban.

112. cikk: A bizalmatlansági indítvány

[1] A Képviselőház és Szenátus, együttes ülésen, egy bizalmatlansági indítványnak a képviselők és a szenátorok szavazattöbbségével való elfogadásával visszavonhatja a kormánynak nyújtott bizalmát.

[2] A bizalmatlansági indítványt az összes képviselők és szenátorok legalább egynegyede kezdeményezheti és azt benyújtásának időpontjában közölni kell a kormánnyal.

[3] A bizalmatlansági indítványt a két ház együttes ülésén való benyújtásának időpontjától számított 3 nap eltelte után kell megvitatni.

[4] A bizalmatlansági indítványt elutasítása esetén az indítványt aláíró képviselők és szenátorok ugyanazon az ülésszakon többé már nem kezdeményezhetnek egy újabb bizalmatlansági indítványt, kivéve azt az esetet, amelyben a kormány felelősséget vállal a 113. cikk szerint.

113. cikk: A kormány felelősségvállalása

[1] A kormány a Képviselőház és a Szenátus előtt, ezek együttes ülésén, felelősséget vállalhat magára egy program, egy általános politikai nyilatkozat vagy egy törvénytervezet tekintetében.
[2] A kormányt menesztik, ha a programnak, az általános politikai nyilatkozatnak vagy a törvénytervezetnek az előterjesztésétől számított 3 napos határidőn belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene és azt megszavazzák a 112. cikk feltételei között.
[3] Ha a kormányt nem menesztették a [2] bekezdésnek megfelelően, az előterjesztett törvénytervezet elfogadottnak tekintendő s a program vagy az általános politikai nyilatkozat a kormányra nézve kötelezővé válik.
[4] Amennyiben Románia elnöke a [3] bekezdés szerint elfogadott törvény újbóli megvizsgálását kéri, a törvényt a két ház együttes ülésén kell megvitatni.

114:. cikk A törvényhozási felhatalmazás

[1] A parlament külön törvényt fogadhat el, amellyel felhatalmazza a kormányt rendeletek kibocsátására az alaptörvények tárgyát nem képező területeken.

[2] A felhatalmazási törvényben kötelezően meg kell állapítani az illető rendeletek területét és a határidőt, amelyig terjedően kibocsáthatók.

[3] Ha a felhatalmazási törvény ezt kéri, a rendeleteket jóváhagyás végett a parlament elé kell terjeszteni, a törvényhozási eljárás szerint, a felhatalmazási határidő lejártáig. A határidő betartásának elmulasztása a rendelet hatályának megszűnésével jár.

[4] Kivételes esetekben a kormány elfogadhat sürgősségi rendeleteket fogadhat el. Ezek csak azután lépnek hatályba, miután jóváhagyásra benyújtották őket a parlamenthez. Ha a parlament nem tart ülésszakot, a parlamentet kötelezően össze kell hívni.

[5] A rendeletek jóváhagyása vagy elutasítása törvénnyel eszközlendő és ebbe belefoglalandók azok a rendeletek is, amelyek, a [3] bekezdésnek megfelelően, nem gyakorolhatnak hatást.

V. fejezet: A közigazgatás

1. rész: A központi szakközigazgatás

115. cikk: Felépítés

[1] Minisztériumok csak a kormány alárendeltségében szervezendők.
[2] Egyéb szakszervek megszervezhetők a kormány vagy a minisztériumok alárendeltségében vagy önálló közigazgatási hatóságokként.

116. cikk: Létesítés

[1] A minisztériumok a törvény szerint létesíthetők, szervezendők meg és működnek.
[2] A kormány és a minisztériumok, a Számvevőszék véleményezésével, alárendeltségükben szakszervezeteket létesíthetnek, de csak akkor, ha a törvény számukra ezt az illetékességet elismeri.
[3] Önálló közigazgatási hatóságok alaptörvénnyel létesíthetők.

117. cikk: A fegyveres erők

[1] A hadsereg kizárólag a népakaratnak van alárendelve az állam szuverenitásának, függetlenségének és egységének, az ország területi integritásának és az alkotmányos demokráciának a garantálása céljából.
[2] Az országos védelmi rendszer szerkezetét, a hadsereg szervezését, a lakosság, a gazdaság és a terület védelemre való felkészítését, valamint a katonai káderek státusát alaptörvénnyel kell megállapítani.
[3] Az [1] és a [2] bekezdések előírásai megfelelőképpen alkalmazandók a rendőrségre és az állam hírszerző szolgálataira, valamint a fegyveres erők többi összetevőire.
[4] Tilos katonai és katonaihoz hasonló jellegű tevékenységeknek az államhatóságokon kívüli megszervezése.
[5] Idegen csapatok csakis a törvény által megállapított feltételek között léphetnek be Románia területére vagy vonulhatnak át az ország területén.

118. cikk: A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács

A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács egységesen megszervezi és egybehangolja az ország védelmével és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos tevékenységeket.

2. rész: A helyi közigazgatás

119. cikk: Alapelvek

A területi közigazgatási egységekbeli közigazgatás a helyi autonómiának és a közszolgáltatások decentralizálásának az elvén alapul.

120. cikk: Községi és városi hatóságok

[1] A törvény feltételei között választott helyi tanácsok és a választott polgármesterek képezik a községek és a városok helyi autonómiáját megvalósító közigazgatási hatóságokat.
[2] A helyi tanácsok és a polgármesterek a törvény feltételei között, autonóm közigazgatási hatóságokként működnek, megoldva a községek és a városok közügyeit.
[3] Az [1] bekezdésben említett hatóságok létrehozhatók a municípium területi-közigazgatási alegységeiben is.

121. cikk: A megyei tanács

[1] A megyei tanács a községi és városi tanácsok tevékenységét a megyei érdekű közszolgáltatások ellátása érdekében egybehangoló közigazgatási hatóság.
[2] A megyei tanács a törvény feltételei szerint választandó meg és működik.

122. cikk: A prefektus

[1] A kormány egy-egy prefektust nevez ki minden egyes megyébe és Bukarest municípiumba.
[2] A prefektus helyi viszonylatban a kormány képviselője, és ő vezeti a minisztériumok és a többi központi szerv területi-közigazgatási egységekbeli decentralizált közhivatalait.
[3] A prefektus feladatkörét a törvény szerint kell megállapítani.
[4] A prefektus a közigazgatási bíróság előtt megtámadhatja a megyei, a helyi tanács vagy a polgármester valamely aktusát, ha ezt törvényellenesnek véli. A megtámadott aktus jog szerint felfüggesztettnek tekintendő.

VI. fejezet: A bírói hatóság

1. rész: A bíróságok

123. cikk: Az igazságszolgáltatás megvalósítása

[1] Az igazságot a törvény nevében szolgáltatják.
[2] A bírák függetlenek és csak a törvénynek engedelmeskednek.

124. cikk: A bírák státusa

[1] A Románia elnöke által kinevezett bírák elmozdíthatatlanok, a törvénynek megfelelően. A Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság elnökét és többi bíráját 6 éves időszakra nevezik ki. Ezek a tisztségükben megújíthatók. A bírák előléptetését, áthelyezését és megbüntetését csakis a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa rendelheti el, a törvény feltételei között.
[2] A bíróság tisztség összeegyeztethetetlen bármely más köz- vagy magántisztséggel, a felsőoktatási didaktikai tisztségek kivételével.

125. cikk: A bírói hatóságok

[1] Az igazságszolgáltatás a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróságon és a törvény által megállapított bírói hatóságon keresztül valósul meg.
[2] Tilos rendkívüli bíróságokat létrehozni.
[3] Az ítélkezési illetékességet és eljárást a törvény állapítja meg.

126. cikk: A tárgyalások nyílt jellege

A tárgyalások ülései nyilvánosak, a törvény által előírt esetek kivételével.

127. cikk: A jog a tolmácshoz

[1] Az igazságszolgáltatási eljárást román nyelven bonyolítják le.

[2] A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak, valamint a román nyelvet nem értő vagy nem beszélő személyeknek jogukban áll tolmács útján tudomást szerezni az iratcsomóban foglalt összes iratról és munkálatról és a bíróság előtt tolmács útján beszélni és következtetéseiket megfogalmazni; a bűnperek esetén e jog gyakorlását ingyenesen kell biztosítani.

128. cikk: A jogorvoslati utak használata

A bírósági határozat ellen az érdekelt felek és a Közügyek Minisztériuma felhasználhatják a jogorvoslási utakat, a törvény feltételei között.

129. cikk: A bíróságok rendőrsége

A bírói hatóságok a szolgálatukba állított rendőrséggel rendelkeznek.

2. rész: A Közügyek Minisztériuma

130. cikk: A Közügyek Minisztériumának a szerepe

[1] Az igazságszolgáltatási tevékenységben a Közügyek Minisztériuma képviseli a társadalom általános érdekeit és védelmezi a jogrendet, valamint az állampolgárok jogait és szabadságjogait.
[2] A Közügyek Minisztériuma feladatkörét ügyészségekbe tömörült ügyészeken keresztül gyakorolja, a törvénynek megfelelően.

131. cikk: Az ügyészek státusa

[1] Az ügyészek a törvényesség, a részrehajlatlanság és a rangsorbeli felettesi ellenőrzés elve szerint, az igazságügyi miniszter fennhatósága alatt fejtik ki tevékenységüket.
[2] Az ügyészi tisztség összeegyeztethetetlen bármely más köz- vagy magántisztséggel, a felsőoktatási didaktikai tisztségek kivételével.

3. rész: a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa

132. cikk: Összetétel

A Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa a Képviselőház és a Szenátus által együttes ülésen 4 éves időszakra megválasztott magisztrátusokból áll.

133. cikk: Feladatkör

[1] A Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa javaslatokat tesz Románia elnökének a bírák és az ügyészek kinevezésére, a gyakornokok kivételével, a törvény feltételei között. Ebben az esetben a munkálatokon, szavazatjog nélkül, az igazságügyi miniszter elnököl.
[2] A Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa betölti a bírák fegyelmi tanácsának a szerepét. Ebben az esetben a munkálatokon a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróság elnöke elnököl.

IV. CÍM: A gazdaság és a közpénzek

134. cikk: A gazdaság

[1] Románia gazdasága piacgazdaság.
[2] Az államnak biztosítania kell:
  a) a kereskedelem szabadságát, a tisztességes verseny oltalmazását, az összes termelési tényezők hasznosításának kedvező keret megteremtését;
  b) a nemzeti érdekek védelmezését a gazdasági, a pénzügyi és a valutáris tevékenységben;
  c) a nemzeti tudományos kutatás ösztönzését;
  d) a természeti erőforrásoknak a nemzeti érdekekkel összhangban álló kiaknázását;
  e) a környezet helyreállítását és védelmét, valamint az ökológiai egyensúly fenntartását;
  f) az élet minőségének javításához szükséges feltételek megteremtését.

135. cikk: A tulajdon

[1] Az állam oltalmazza a tulajdont.
[2] A tulajdon lehet közületi vagy magántulajdon.
[3] A közületi tulajdon az államé vagy a területi közigazgatási egységeké.
[4] A bármilyen természetű altalaji kincsek, a közlekedési utak, a légitér, a hasznosítható energetikai potenciállal rendelkező és a közérdekű célokra felhasználható vizek, a tenger homokpartja, a területi tenger, a tenger gazdasági övezetének és a kontinentális talapzatnak a természeti erőforrásai, valamint a törvény által megállapított javak kizárólag a közületi tulajdon tárgyát képezik.
[5] A közületi tulajdonhoz tartozó javak elidegeníthetetlenek. A törvény feltételei között az önállóan gazdálkodó egységek vagy közintézmények adminisztrálásába adhatók vagy koncesszionálhatók, illetve bérbe adhatók.
[6] A törvény feltételei között a magántulajdon sérthetetlen.

136. cikk: A pénzügyi rendszer

[1] Az állam, a területi-közigazgatási egységek és a közintézmények pénzügyi erőforrásainak létrehozását, kezelését, felhasználását és ellenőrzését törvénnyel szabályozzák.
[2] A nemzeti pénznem a lej, ennek osztópénze a bani.

137. cikk: Az országos közköltségvetés

[1] Az országos közköltségvetés felöleli az állami költségvetést, az állami társadalombiztosítási költségvetést és a községek, a városok és a megyék költségvetéseit.

[2] A kormánynak évente ki kell dolgoznia az állami költségvetés és az állami társadalombiztosítási költségvetés tervezetét, amelyeket külön-külön jóváhagyás végett a parlament elé kell terjesztenie.

[3] Ha az állami költségvetésről szóló törvényt és az állami társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényt nem fogadták el legalább 3 nappal a költségvetési év lejárta előtt, az új költségvetések elfogadásáig továbbra is az előző évi állami költségvetés és állami társadalombiztosítási költségvetés alkalmazandó.

[4] A helyi költségvetéseket a törvény feltételei között kell kidolgozni, jóváhagyni és végrehajtani.

[5] Egyetlen költségvetési kiadás sem hagyható jóvá a finanszírozási forrás megállapítása nélkül.

138. cikk: Adók, illetékek

[1] Az adókat, az illetékeket és az állami költségvetés és az állami társadalombiztosítási költségvetés bármely más jövedelemét csakis a törvény útján állapíthatják meg.
[2] A helyi adókat és illetékeket a helyi vagy megyei tanácsok állapíthatják meg a törvény keretei és feltételei között.

139. cikk: A Számvevőszék

[1] A Számvevőszék ellenőrzést gyakorol az állam és a közületi szektor pénzügyi erőforrásainak létrehozási, kezelési és felhasználási módja fölött. A Számvevőszék jogszolgáltatási feladatkört is gyakorol, a törvény feltételei között.

[2] A Számvevőszék az észlelt hiányosságokat is felölelő évi jelentést terjeszt a parlament elé a lejárt költségvetési év országos közköltségvetésének vagyonkezelési számláiról.

[3] A Számvevőszék a Képviselőház vagy a Szenátus kérésére ellenőrzi a közpénzek kezelési módját és jelentést tesz az észleléseiről.

[4] A Számvevőszék tagjait a parlament nevezi ki és azok a törvénynek megfelelően függetlenek és elmozdíthatatlanok. A Számvevőszék tagjai alá vannak vetve a törvény által a bírák tekintetében előírt összeférhetetlenségeknek.

V. CÍM: Az Alkotmánybíróság

140. cikk: Összetétel

[1] Az Alkotmánybíróság 9 éves, meg nem hosszabbítható vagy meg nem újítható időszakra kinevezett kilenc bírából áll.

[2] Három bírát a Képviselőház, hármat a Szenátus és hármat Románia elnöke nevez ki.

[3] Az Alkotmánybíróság bírái 3 éves időszakra titkos szavazással megválasztják a bíróság elnökét.

[4] Az Alkotmánybíróság bíráinak egyharmadát három évenként felújítják, a bíróság alaptörvényében előírt feltételek között.

141. cikk: A kinevezés feltételei

Az Alkotmánybíróság bíráinak felsőfokú jogi képzettséggel, kiváló szakmai hozzáértéssel és a jogi tevékenységben vagy a felsőfokú jogtudományi oktatásban letöltött legalább 18 évnyi munkaidővel kell rendelkezniük.

142. cikk: Összeférhetetlenségek

Az Alkotmánybíróság bírája tisztség összeférhetetlen bármely más köz- vagy magántisztséggel, a felsőfokú jogtudományi oktatásbeli didaktikai tisztségek kivételével.

143. cikk: A függetlenség és az elmozdíthatatlanság

Az Alkotmánybíróság bírái függetlenek és elmozdíthatatlanok mandátumuk gyakorlásának az időtartama alatt.

144. cikk: Feladatkör

Az Alkotmánybíróság feladatköre a következő:
  a) vélemény nyilvánít a törvények alkotmányosságáról, ezek kihirdetése előtt. Románia elnökének, a két parlamenti ház valamelyike elnökének, a kormánynak, a Legfelsőbb Igazságügyi Bíróságnak, legalább 50 képviselőnek vagy legalább 25 szenátornak a megkeresésére, valamint hivatalból is az Alkotmány felülvizsgálását célzó kezdeményezések tekintetében;
  b) vélemény nyilvánít a parlamenti szabályzatok alkotmányosságáról a két parlamenti ház valamelyike elnökének, egy parlamenti csoportnak vagy legkevesebb 50 képviselőnek, illetve 25 szenátornak a megkeresésére;
  c) határoz a bírói hatóságok előtt a törvények és a rendeletek alkotmányellenességével kapcsolatban felvetett kifogások tekintetében;
  d) felügyel a Románia elnökének a megválasztásával kapcsolatos eljárás betartására és igazolja a szavazás eredményét;
  e) megállapítja a Románia elnöke tisztség gyakorlásában az interrimátust indokolttá tevő körülmények fennállását, és megállapításait közli a parlamenttel és a Kormánnyal;
  f) tanácsadó jelleggel véleményezi a Románia elnökének a tisztségéből való felfüggesztésére irányuló javaslatot;
  g) felügyel a népszavazás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos eljárás betartására, és igazolja e szavazás eredményeit;
  h) ellenőrzi a törvényhozási kezdeményezésnek az állampolgárok általi gyakorlásával kapcsolatos feltételek teljesítését;
  i) határoz azon ellenvetések tekintetében, amelyek tárgya valamely politikai párt alkotmányos volta.

145. cikk: Az Alkotmánybíróság döntései

[1] A 144. cikk a) és b) pontjai szerint megállapított alkotmányellenesség eseteiben a törvényt vagy a szabályzatot visszaküldik újbóli megvizsgálásra. Ha a törvényt mindegyik ház tagjainak legalább kétharmados szavazattöbbségével változatlan formában elfogadták, az alkotmányellenességnek a kifogásolása hatálytalan és a kihirdetése kötelezővé válik.
[2] Az Alkotmánybíróság döntései csak a jövő tekintetében kötelezők és hatályosak. A döntéseket közzé kell tenni Románia Hivatalos Közlönyében.

VI. CÍM: Az Alkotmány felülvizsgálása

146. cikk: A felülvizsgálás kezdeményezése

[1] Az Alkotmány felülvizsgálását kezdeményezheti Románia elnöke, a kormány javaslatára, a képviselők vagy a szenátorok összességének legalább egynegyede, valamint legalább 500000 olyan állampolgár aki szavazati joggal rendelkezik.
[2] Az Alkotmány felülvizsgálását kezdeményező állampolgároknak az ország megyéi legalább feléből kell származniuk s e megyék mindegyikében vagy Bukarest municípiumban legalább 20000 aláírást kell gyűjteni e kezdeményezés támogatására.

147. cikk: A felülvizsgálási eljárás

[1] A felülvizsgálási tervezetet vagy javaslatot el kell fogadnia a Képviselőháznak és a Szenátusnak, mindegyik ház összes tagjai legalább kétharmados többségével.
[2] Ha a közvetítési eljárás nem vezet megegyezésre, a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésen hoz döntést, a képviselők és a szenátorok legalább háromnegyedének Többségi szavazatával.
[3] A felülvizsgálás végleges a felülvizsgálási tervezet vagy javaslat elfogadásától számított legfeljebb 30 napon belül megszervezett népszavazással való jóváhagyása után.

148. cikk: A felülvizsgálás korlátai

[1] Nem képezhetik felülvizsgálás tárgyát a jelen Alkotmánynak a román állam nemzeti, független, egységes és oszthatatlan jellegére, a köztársasági kormányformára, a terület integritására, az igazságszolgáltatás függetlenségére, a politikai pluralizmusra és a hivatalos nyelvre vonatkozó rendelkezései.
[2] Úgyszintén semmiféle felülvizsgálás nem hajtható végre, ha az eredménye az állampolgárok alapvető jogainak és szabadságjogainak vagy ezek garanciáinak a megszüntetése.
[3] Az Alkotmány nem vethető alá felülvizsgálásnak az ostromállapot vagy a sürgősségi állapot időtartama alatt, sem pedig háború idején.

VII. CÍM: Záró és átmeneti intézkedések

149. cikk: Hatálybalépés

A jelen Alkotmány a népszavazással való jóváhagyásának az időpontjában lép hatályba. Ugyanazon időponttal egészében hatálytalan és hatályon kívül helyezett marad az 1965. augusztus 21-i Alkotmány.

150. cikk: A törvények közötti időbeli ütközés

[1] A törvények és az összes többi szabályozó rendelkezések hatályban maradnak, amennyiben nem ellenkeznek a jelen Alkotmánnyal.
[2] A Törvényhozási Tanácsnak, szervezési törvénye hatályba lépésének időpontjától számított 12 hónapos határidőn belül, meg kell vizsgálnia a törvényhozás megegyezését a jelen Alkotmánnyal, és megfelelő javaslatokat kell tennie a parlamentnek vagy, az esetnek megfelelően a kormánynak.

151. cikk: A fennálló intézmények

[1] A köztársaságnak a jelen Alkotmány hatályba lépésekor meglevő intézményei működésben maradnak az új intézmények létrehozásáig.
[2] Az új Legfelsőbb Igazságügyi Bíróságot a törvény feltételei között, Románia elnökének a javaslatára, együttes ülésen a Képviselőház és a Szenátus nevezi ki, a jelen Alkotmány hatályba lépésétől számított 6 hónapos határidőn belül.

152. cikk: A jövőbeli intézmények

[1] Az Alkotmány hatályba lépésének az időpontjától számított 6 hónapos határidőn belül létre kell hozni az Alkotmánybíróságot és a Számvevőszéket.
[2] Az első Alkotmánybíróság bíráit 3, 6, illetve 9 éves időszakra nevezik ki. Románia Elnöke, a Képviselőház és a Szenátus egy-egy bírát jelöl ki mindegyik időszakra.


Románia Alkotmányát az Alkotmányozó Gyűlés 1991. november 21-én fogadta el, majd népszavazással való elfogadása révén 1991. december 8-án lépett hatályba. Az Alkotmány szövege Románia 1991. november 21-i, 233. számú Hivatalos Közlönyében jelent meg.

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ