Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Spirit      Manifest      Cod      Statut      Doctrina      Rapoarte [fin.]      Atitudini      Istorie      Oficiale   Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC

24 februarie 2004

 

Raportul baronesei Emma Nicholson referitor la progresele României în vederea accederii la Uniunea Europeană

[...]

Situația și criteriile politice


Parlamentul European
Comisia de Afaceri Externe, Drepturile Omului și Politica Comună de Apărare și Securitate:


1. Deplânge faptul că în ciuda progresului într-o serie de domenii, România întâmpină numeroase dificultăți în îndeplinirea cerințelor impuse de criteriile politice de la Copenhaga; afirmă că finalizarea negocierilor de aderare la sfârșitul anului 2004 și primirea României ca membru al Uniunii Europene în 2007 este posibilă doar în cazul în care sunt implementate următoarele:

 

- măsuri anticorupție, în special referitoare la corupția la nivel politic și care să implementeze legile anticorupție.

 

- independența și funcționarea justiției, în special limitarea puterilor Ministerului de Justiție și alocarea mai multor resurse sistemului judiciar.

 

- libertatea mass media, în special împotriva hărțuirii și intimidării jurnaliștilor și stoparea controlului economic asupra mass media, care a condus la autocenzură.

 

- măsuri pentru stoparea practicilor abuzive în secțiile de poliție, pornind de la publicarea în 2002 a raportului Comitetului Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii asupra condițiilor din secțiile de poliție.

 

- recunoașterea dreptului familiilor afectate de moratoriu de a primi un răspuns la cererile lor; dacă în 3 ani nu se primește nici un răspuns, se consideră o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului.

 

2. Solicită Comisiei și Guvernului României să dezvolte planuri de acțiune însoțite de puncte de reper pentru aceste reforme, în scopul unei mai bune evaluări a progresului făcut.

 

3. Ia la cunoștință reforma constituțională și mai ales schimbările ce pot întări rolul Parlamentului în procesul adoptării legislației; cere Guvernului să se abțină cât mai mult de la folosirea ordonanțelor de urgență și să utilizeze canalele normale ale legiferării care asigură consultări, dezbateri și control parlamentar propriu-zise; cere Parlamentului român să se folosească de mijloacele financiare necesare angajării unui personal parlamentar de cercetare cu calificare juridică și a personalului care să acorde asistență partidelor din Parlament, pentru ca o atenție sporită să fie acordată calității actului legislativ.

 

4. Salută faptul că executivul a parcurs etapele legale necesare creșterii transparenței în procesul de creare de politici și implicării participanților în acest proces; face apel, însă, la autorități să și implementeze aceste legi și să transparentizeze procedurile respective.

 

5. Salută strategia de reformă și planul de acțiune în sistemul judiciar adoptate de Guvernul României și face apel la România să furnizeze suficiente resurse umane și financiare pentru a le implementa efectiv; în plus, solicită întărirea independenței și profesionalismului în sistemul judecătoresc, al cărei personal ar trebui să primească o instruire adecvată; îndeamnă Guvernul să consolideze Consiliul Suprem al Magistraturii și să elimine puterea Procurorului General de a face apeluri în anulare în cazuri penale și mai ales să instituie un sistem coerent al posibilități de apel.

 

6. Salută întărirea independenței membrilor Curții de Conturi rezultată dintr-un amendament constituțional din octombrie 2003; salută creșterea numărului de angajați ai Curții de Conturi; solicită realizarea unei instruiri adecvate a personalului Curții de Conturi pentru a putea pune în aplicare standardele internaționale de audit și actele comunitare; sfătuiește Parlamentului României să adopte metode instituționalizate de abordare a rezultatelor Curții de Conturi; cere Comisiei să monitorizeze transformarea Curții de Apel într-o autoritate de audit extern și, când este necesar, să acorde asistență cu privire la aspectele tehnice ale organizării.

 

7. Sprijină eforturile României de a stăvili nivelul înalt al corupției în stat și societate; îndeamnă cu tărie Guvernul României să se folosească de acordul de cooperare încheiat între Europol și Guvernul României pentru ca lupta împotriva corupției să fie mai eficientă; consideră demisia a trei miniștri drept un semn că această problemă este luată în serios la cele mai înalte nivele ale guvernării; este, însă, îngrijorat de faptul că, în general, serviciile din cadrul administrației responsabile cu corupția par a fi prea reticente în a investiga aceste cazuri; admite că există cadrul legal de luptă anticorupție și cere autorităților române să se concentreze asupra aplicării legislației deja existente; în acest context cere urgent Guvernului să mărească personalul Parchetului Național Anticorupție și să acorde tuturor procurorilor putere deplină în loc să fie asistați de alte organisme guvernamentale; cere Guvernului să acorde instruire întregului personal și să întărească în special independența operațională a PNA mai ales prin eliminarea responsabilității unor persoane numite politic sau a politicienilor de a decide demararea investigațiilor anticorupție; observă că cel mai important lucru este voința politică de a eradica corupția, si numai acest lucru va duce la o schimbare de atitudine.

 

8. Cere Guvernului României să asigure independența mass media și să facă toate eforturile pentru identificare celor ce agresează fizic jurnaliști.

 

9. Cere Comisiei să efectueze un studiu asupra condițiilor de lucru și a securității jurnaliștilor din România pentru a evalua nivelul libertății presei.

 

10. Salută pașii întreprinși de România în ceea ce privește situația concretă a centrelor de îngrijire instituțională și realizarea strategiei naționale de protecție a copilului; cere continuarea dezvoltării serviciilor de asistență alternative a copiilor cu nevoi speciale; consideră primordială implementarea unui sistem eficient de protecție a copilului care să apere drepturile copilului, are în centrul atenției interesele copilului și nu poate ceda în fața corupției din domeniu; îndeamnă Guvernul României să continue procesul de reformă în sensul direcțiilor indicate de Comisie.

 

11. Consideră că instituțiile UE, ca și politicienii din UE și nu numai au fost induși în eroare în ceea ce privește procesul prin care copiii sunt identificați ca adecvați pentru adopție; deține probe potrivit cărora numeroși copii sunt lipsiți de către autorități de un cadru familial adecvat împotriva voinței lor și de asemenea desconsiderând dorința familiilor adoptive, ale căror interese în adopție sunt refuzate.

 

12. Recunoaște că, în același timp, s-a acordat insuficientă atenție serviciilor comunitare pentru adulții cu dizabilități; cere autorităților române să acorde mai multă atenție pregătirii persoanelor cu dizabilități pentru o viață independentă în cadrul comunității și să acorde sprijinul necesar pentru promovarea includerii sociale a acestora, precum și promovarea unei politici coerente cu privire la includerea lor socială și profesională, realizate în parteneriat cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap.

 

13. Salută decizia României de a nu ratifica acordul bilateral cu SUA cu privire la ne-extrădarea cetățenilor americani la Tribunalul Internațional Penal și de asemenea decizia Parlamentului român de a aștepta o soluție acceptată atât de UE cât și de SUA înainte de a lua alte decizii.

 

14. Ia la cunoștință că Guvernul român a aprobat publicarea unui raport de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei; cere Guvernului să acționeze hotărât în ceea ce privește informațiile potrivit cărora persoane aflate în custodia poliției sunt deseori prost informate cu privire la drepturile lor, întâmpină dificultăți în a avea acces la consultanță legală și sunt deseori victima unor tratamente abuzive; cere Guvernului să aprobe fără întârziere publicarea a doua rapoarte de către Consiliul Europei asupra copiilor aflați în custodia autorităților publice, precum și asupra secțiilor de poliție, închisorilor și spitalelor psihiatrice.

 

15. Speră ca procesul de pre-aderare își va arăta beneficiile până în cele mai joase straturi ale societății române, cărora în multe zone le lipsesc cele mai simple facilități ale civilizației, ca de exemplu apa potabilă sau canalizarea; cere Comisiei să analizeze cu atenție statisticile de sănătate ale ONU și ale Organizației Mondiale a Sănătății și să sprijine măsurile de îmbunătățire ale condițiilor de viață în România.

 

16. Sprijină guvernul român în ceea ce privește implementarea strategiilor referitoare la minoritatea rromă și cere o monitorizare periodică a rezultatelor și folosirea lor pentru a efectua pași hotărâți înainte, în cadrul acestei strategii de abordare a problemelor rromilor, în special în privința lipsei lor evidente de integrare în societate și a condițiilor înfricoșătoare de viață.

 

17. Subliniază importanța unei conviețuiri pașnice cu minoritățile naționale și în acest scop cere guvernului să rezolve problemele privind drepturile de proprietate ale bisericilor și să dezvolte sistemul școlar în limba maternă a ceangăilor.

 

18. Speră ca Guvernul să ia măsuri pentru a permite minorității maghiare care trăiește în România să folosească limba lor maternă în școli și în universități.

 

19. Atrage atenția asupra cazurilor de mariaj între copii ca un comportament incompatibil cu sensul modern al drepturilor omului și al normelor sociale; cere autorităților române să continue lupta împotriva crimei organizate și mai ales împotriva traficului de femei și copii în scopul exploatării sexuale și cere statelor membre ale UE, României și țărilor din Sud Estul Europei, în baza inițiativelor regionale deja existente, să își coordoneze legislația și politicile proprii pentru a stopa acest comerț ilegal în așa fel încât vinovații să primească aceeași pedeapsă indiferent unde sunt prinși; cere Guvernului să ia în considerare măsuri suplimentare de îmbunătățire a eficienței poliției și să combată abuzurile poliției asupra suspecților.

 

20. Observă cu îngrijorare că România este în continuare afectată serios de traficul de persoane ca țară de origine, de tranzit și destinație a victimelor, in ciuda legii din 2001 de combatere a traficului, care incriminează traficul și oferă asistență și protecție victimelor, observă lipsa de resurse materiale și umane din sistemul judiciar și cere autorităților ca, în cooperare cu Comisia și cu organizațiile nonguvernamentale să desfășoare mai multe campanii de informare adresate special potențialelor victime ale traficului.

[...]

  NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR