Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Cerere de Aderare      Bannere     Cum să ne ajuți      Detalii financiare   Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC
Descărcați formatul .doc sau .pdf

 

 

CERERE de ADERARE

la Principiile și Valorile partidului

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR

 


Către 

 Diana Calfa, Secretar General al partidului,
subsemnata:

prenume:

nume:
/ subsemnatul

,cetățean român, posesor al
 bi/ci serie/nr.:

cnp:
(diaspora: nr. asigurări)

 născut la data de:

în județul: , localitatea:

 cu domiciliu stabil

în județul:
, localitatea:

str.: nr: bl.: sc.: et.: ap.:

 cu domiciliu flotant

în județul:
, localitatea:

str.: nr: bl.: sc.: et.: ap.:

 cu domiciliu în străinătate

adresă:
, localitatea:

prov./stat: țara: cod poștal:
email: telefon: mobil:

  doresc   să ader la Uniunea pentru Reconstrucția României - URR.

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata sunt de acord cu Principiile și Valorile partidului Uniunea pentru Reconstrucția României - URR, așa cum sunt ele enumerate și descrise mai jos în conformitate cu Manifestul Programatic:

Valorile și Principiile

partidului Uniunea pentru Reconstrucția României - URR

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR este un partid de centru-dreapta care susține republica drept formă de organizare a statului român și democrația ca sistem de funcționare socială și economică a societății românești.

Principiile si valorile care stau la baza ideilor si actiunilor noastre sunt guvernate de principiul fundamental al URR - "fiecare contează". Pentru noi, fiecare cetățean trebuie respectat și sprijinit în mod egal pentru a se dezvolta personal și pentru a participa activ la dezvoltarea comunității în care trăiește.

Bunăstarea materială și progresul social pe care ni le dorim cu toții pot fi realizate doar în măsura în care activitatea politică ce le promovează se sprijină, la rândul ei, în mod consecvent și responsabil, pe principii și valori totodată durabile și moderne:

 

 • Libertate de inițiativă
 • Sprijinirea dezvoltării proprietății private
 • Responsabilitate individuală
 • Spirit de echipă
 • Răspundere față de comunitate
 • Subsidiaritate
 • Toleranță și deschidere
 • Respect față de tradiție
 • Democrație directă

 

Libertate de inițiativă

Libera inițiativă și libertatea de asociere în scopul promovării intereselor specifice - fie ele de natură politică, socială, profesională, culturală sau religioasă - constituie premisele fundamentale ale democrației și progresului economic și social modern. Inițiativele personale și asociative nu trebuie doar permise ci încurajate ca politică de stat pentru că ele reprezintă antidotul stagnării și dezbinării societății.

Responsabilitate individuală

Indiferent de poziția socială și economică, membrii oricărei comunități sunt egali în fața legii. De asemenea, fiecare individ trebuie să fie apreciat exclusiv în raport cu actele sale, indiferent de apartenențele sale etnice, religioase, economice sau sociale.

Trăim într-un sistem politic în care fuga de răspundere față de consecințele deciziilor individuale sau de partid reprezintă modelul de comportament în ierarhiile politice și administrative.

Vom încuraja cu hotărâre, întâi de toate prin exemplul personal al fiecăruia dintre noi, responsabilizarea individuală ca atitudine, asumarea personală a ideilor și acțiunilor cu impact public și răspunderea explicită pentru acestea.

Spirit de echipă

Lumea modernă este în tot mai mare măsură o lume a interacțiunilor, a generării de valoare prin aportul conjugat de competențe complementare. Credem că eforturile României de reducere a decalajelor economice pot duce la succese notabile doar în măsura în care vom reuși să promovăm o etică a muncii bazată pe lucrul în echipă, pe efortul colectiv și răspunderea individuală.

Răspundere față de comunitate

Este esențial ca meritul personal să fie întotdeauna recunoscut și răsplătit. Este însă la fel de esențial pentru progresul unei națiuni ca fiecare să contribuie la bunăstarea generală a comunităților din care face parte iar această contribuție să fie recunoscută și respectată.

Fiecare dintre noi suntem datori să contribuim, în funcție de posibilități, la menținerea unui spațiu public civilizat în cadrul comunităților în care trăim fie acestea scări de bloc, cartiere, localități sau mediul înconjurător.

Subsidiaritate

Suntem convinși că o condiție fundamentală a eficienței proceselor sociale și economice constă în aplicarea principiului conform căruia deciziile trebuiesc luate întotdeauna la nivelul cel mai apropiat de cel la care ele sunt implementate.

Principiul subsidiarității stă astfel la baza descentralizării administrative și a creșterii eficienței activităților economice și de gospodărire a treburilor comunităților locale.

De asemenea, el va sta și la baza organizării întregii activități a URR, partidul nostru propunându-și să depășească variantele actuale de organizare politică din România, încă mult tributare „centralismului democratic” caracteristic partidelor și regimurilor comuniste în care toți așteptau deciziile și indicațiile venite „de sus”.

Toleranță și deschidere

Ne propunem să contribuim activ la evoluția României pe calea integrării euro-atlantice și la așezarea ei, cât mai curând posibil, în rândul țărilor ce servesc drept exemple de democrație politică și progres social. Aceste scopuri sunt în mare măsură legate de dezvoltarea societății românești în direcția unei mai mari toleranțe față de diversitate (fie ea politică, culturală, de sistem economic, etnică sau religioasă) și a deschiderii către experiențele și valorile europene și universale.

Nu dorim o Românie autarhica și autosuficientă ci o Românie partener de dezvoltare pentru vecinii noștri cei mai apropiați și pentru toate țările ce împărtășesc valorile democratice.

Respect față de tradiție

Suntem convinși că dorința și necesitatea integrării europene nu trebuie să știrbească în vreun fel nevoia legitimă a românilor de a-și păstra identitatea națională. Scopul nostru nu este de a trai într-o „țară europeană” ci într-o „Românie europeană”, o Românie în care principiile enunțate mai sus să se împletească cu respectul față de tradiții, cu sentimentul apartenenței la o națiune al cărui prezent poartă în el o istorie lungă și bogată.

Vedem în menținerea și cultivarea tradițiilor naționale o misiune care depășește cu mult cadrul „folcloric” al manifestărilor festiviste: o națiune supraviețuiește și se dezvoltă doar în măsura în care membrii săi se simt cu adevărat legați prin tradiții și valori comune.

Credem că avem suficiente motive să fim mândri că aparținem acestei națiuni și vrem ca cei ce ne urmează să poată spune același lucru.

Democrația directă

Democrația nu este o stare imobilă ci mai degrabă rezultatul mereu în mișcare al negocierilor și dialogului social permanent și direct între clasa politică și electorat.

Credem că sistemul politic și social poate fi perfecționat în primul rând prin extinderea democrației directe.

Alegerile prin vot direct trebuie astfel preferate alegerilor prin reprezentanți sau delegați în toate situațiile în care acest lucru este posibil.

De asemenea, consultarea publică la nivel local sau național este de luat în considerare atunci când deciziile politice au implicații majore și pe termen lung asupra comunităților respective. >>

 

În calitate de aderent /aderentă sunt de acord să primesc lunar Buletinul de Informare editat de URR, alte informații legate de activitatea partidului, să fiu consultat(ă) cu privire la inițiativele acestui partid și să ajut URR prin toate mijloacele pe care le consider de cuviință.

 

Anexez în continuare acest

 

CURRICULUM VITAE

Educație:

 1. Absolvent(ă) al(a) Liceului/ȘcoliiProfesionale ,
  secția , din localitatea , în anul .
 2. Absolvent(ă) al(a) Universității , Facultatea ,
  secția , din localitatea , în anul .
 3. Absolvent(ă) al(a) Universității ,
        Masterat/studii post-universitare /doctorat în , în anul .

Experiență profesională:

 1.  În prezent ocup funcția de , în cadrul .
 2. În perioada , am ocupat funcția de , din cadrul .
 3. În perioada , am ocupat funcția de , din cadrul .
 4. În perioada , am ocupat funcția de , din cadrul .
 5. Alte locuri de muncă: .

 6. Expertiză în: .

Experiență în sectorul non-profit:

 1. Apartenență la organisme/organizații politice:
    În prezent am calitatea de , în cadrul .
    În perioada , am avut calitatea de , în cadrul .
    În perioada , am avut calitatea de , în cadrul .
    Altele: .
 2. Apartenență la organisme - organizații non-profit:
    În prezent am calitatea de , în cadrul .
    În perioada , am avut calitatea de , în cadrul .
    În perioada , am avut calitatea de , în cadrul .
    Altele: .

 

Abilități:

 1. Limbi străine cunoscute:
     Engleză: începător, mediu, avansat.
     Franceză: începător, mediu, avansat.
     Germană: începător, mediu, avansat.
     Altele: începător, mediu, avansat.
 2. Utilizare calculator: ocazional, frecvent, zilnic.
 3. Altele: .

Alte completări:

 

 

 

Declar că informațiile le care le-am furnizat în această cerere și în anexă (Curriculum Vitae) sunt adevărate și vă rog să aprobați înscrierea mea ca aderent în partidul Uniunea pentru Reconstrucția României - URR.

Notă:  câmpurile marcate cu sunt obligatorii.

 

 

 NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR